Webporadnik.pl

Znajdowanie rekordów hosta DNS (subdomeny)

Zrozumienie DNS (Systemu Nazw Domenowych) oraz umiejętność wyszukiwania rekordów hosta DNS jest kluczowe dla każdego, kto pracuje w dziedzinie IT, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa sieciowego. W tym wpisie na blogu omówimy podstawy DNS, procesy i techniki odkrywania rekordów DNS, a także narzędzia, które mogą pomóc w tej procedurze. Przyjrzymy się również aspektom bezpieczeństwa i prywatności oraz praktycznym zastosowaniom tych umiejętności. Czytaj dalej, aby pogłębić swoją wiedzę na temat funkcji i znaczenia DNS!

Najważniejsze informacje

 • DNS i subdomeny są kluczowymi elementami funkcjonowania internetu, umożliwiającym przekierowywanie ruchu sieciowego do odpowiednich miejsc.
 • Rekord hosta DNS to podstawowy element systemu DNS, który odpowiada za mapowanie nazw domen na adresy IP.
 • Znajdowanie rekordów hosta DNS jest procesem, który pozwala na identyfikację i analizę struktury domeny internetowej.
 • Do wyszukiwania rekordów DNS można wykorzystać różne narzędzia, zarówno komercyjne, jak i darmowe. Wybór zależy od potrzeb użytkownika.
 • Wyszukiwanie subdomen jest procesem szczegółowym, który wymaga zrozumienia działania systemu DNS i umiejętności interpretacji wyników.
 • Bezpieczeństwo i prywatność podczas wyszukiwania rekordów DNS są kluczowe. Należy zawsze korzystać z zaufanych narzędzi i być świadomym potencjalnych zagrożeń.
 • Znajdowanie rekordów hosta DNS ma wiele praktycznych zastosowań, m.in. w cyberbezpieczeństwie, zarządzaniu siecią czy optymalizacji SEO.
 • Zrozumienie systemu DNS i umiejętność wyszukiwania rekordów hosta to cenne umiejętności, które mogą przynieść wiele korzyści zarówno dla profesjonalistów IT, jak i zwykłych użytkowników internetu.

Zawartość strony

Wprowadzenie do DNS i subdomen: Definicja i znaczenie

System DNS (Domain Name System) jest niezwykle ważnym elementem infrastruktury internetowej. Jego głównym zadaniem jest przypisywanie adresów IP do nazw domenowych, co umożliwia użytkownikom łatwe odnajdywanie i dostęp do różnych stron internetowych.

Subdomeny są częścią hierarchicznej struktury domen. Są to poddomeny, które są związane z główną domeną i mogą być używane do tworzenia dodatkowych adresów internetowych. Na przykład, jeśli główna domena to „example.com”, to subdomena może być „blog.example.com” lub „shop.example.com”.

Subdomeny są przydatne w organizacji i zarządzaniu stronami internetowymi. Pozwalają na łatwiejsze grupowanie treści i tworzenie spersonalizowanych adresów URL dla różnych sekcji witryny.

W dalszej części tego artykułu dowiesz się więcej o rekordach hosta DNS i jak można je znaleźć dla subdomen.

Podstawy DNS: Co to jest rekord hosta DNS?

Rekord hosta DNS jest jednym z podstawowych elementów systemu DNS (Domain Name System). Jest to wpis w bazie danych DNS, który przypisuje nazwę domeny do jej adresu IP lub innych informacji związanych z daną domeną.

Kiedy wpiszesz adres URL w przeglądarce internetowej, system DNS jest odpowiedzialny za przetłumaczenie tej nazwy domeny na odpowiadający mu adres IP. Rekord hosta DNS zawiera te informacje, które są niezbędne do tego procesu.

Rekord hosta DNS może zawierać różne typy informacji, takie jak:

 • A – przypisanie nazwy domeny do adresu IPv4
 • AAAA – przypisanie nazwy domeny do adresu IPv6
 • CNAME – przekierowanie nazwy domeny na inną nazwę domeny
 • MX – informacje o serwerach pocztowych obsługujących daną domenę
 • TXT – dodatkowe informacje tekstowe związane z daną domeną

Dzięki rekordom hosta DNS możliwe jest skonfigurowanie i zarządzanie różnymi usługami internetowymi, takimi jak strony internetowe, poczta elektroniczna czy serwery FTP.

Warto również pamiętać, że rekordy hosta DNS mogą być zarządzane przez administratora domeny lub dostawcę usług hostingowych, w zależności od konkretnych ustawień.

Analiza działania systemu DNS: Jak to działa?

System DNS (Domain Name System) jest kluczowym elementem infrastruktury internetowej, umożliwiającym przekształcenie nazw domenowych na adresy IP. Działa on na zasadzie hierarchicznej struktury, która umożliwia skuteczne i efektywne wyszukiwanie rekordów hosta DNS.

ZOBACZ TEŻ:   Jak przekierować domenę? Różne typy i sposoby przekierowań.

Głównym zadaniem systemu DNS jest tłumaczenie nazw domenowych na adresy IP. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z łatwiejszych do zapamiętania nazw, takich jak „google.com”, zamiast pamiętać skomplikowane ciągi cyfr, które są rzeczywistymi adresami IP serwerów.

Proces działania systemu DNS można podzielić na kilka etapów:

1. Zapytanie o rekord hosta DNS

Kiedy użytkownik wpisuje nazwę domeny w przeglądarce internetowej, przeglądarka wysyła zapytanie o rekord hosta DNS do lokalnego serwera DNS. Ten serwer jest zazwyczaj dostarczany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i przechowuje informacje o domenach w swojej pamięci podręcznej.

2. Przeszukiwanie hierarchicznej struktury DNS

Jeśli lokalny serwer DNS nie ma informacji o żądanej domenie w swojej pamięci podręcznej, przeprowadza on proces przeszukiwania hierarchicznej struktury DNS. Serwer wysyła zapytanie do serwera DNS odpowiedzialnego za domenę najwyższego poziomu (np. „.com” dla domeny „google.com”).

3. Rekursywne zapytania DNS

Jeśli serwer DNS odpowiedzialny za domenę najwyższego poziomu nie ma informacji o żądanej domenie, przekazuje on zapytanie do kolejnego serwera DNS w hierarchii. Ten proces kontynuuje się aż do znalezienia serwera DNS, który ma informacje o żądanej domenie.

4. Odpowiedź na zapytanie DNS

Gdy serwer DNS znajdzie informacje o żądanej domenie, przesyła odpowiedź z rekordem hosta DNS do lokalnego serwera DNS, a następnie do przeglądarki internetowej użytkownika. Przeglądarka korzysta z otrzymanego adresu IP, aby nawiązać połączenie z serwerem docelowej domeny.

Dzięki temu procesowi użytkownicy mogą korzystać z nazw domenowych zamiast adresów IP, co ułatwia korzystanie z internetu i zapewnia spójność w adresowaniu stron internetowych.

Znajdowanie rekordów hosta DNS: Proces i techniki

Proces znajdowania rekordów hosta DNS jest kluczowym krokiem w zarządzaniu subdomenami. Pozwala nam ustalić, jakie adresy IP są przypisane do danej subdomeny i jakie usługi są z nią powiązane. W tym rozdziale omówimy proces i techniki, które można zastosować w celu znalezienia rekordów hosta DNS.

1. Wykorzystanie narzędzi wiersza poleceń

Jednym z najpopularniejszych sposobów na znalezienie rekordów hosta DNS jest wykorzystanie narzędzi wiersza poleceń, takich jak nslookup czy dig. Te narzędzia umożliwiają wyszukiwanie rekordów dla określonej subdomeny i wyświetlanie informacji o adresach IP powiązanych z tą subdomeną.

2. Korzystanie z serwisów online

Istnieje wiele serwisów online, które umożliwiają wyszukiwanie rekordów hosta DNS. Wystarczy wpisać nazwę subdomeny, a serwis wyświetli informacje o adresach IP powiązanych z tą subdomeną. Przykładami takich serwisów są DNS Checker, DNS Lookup czy MX Toolbox.

3. Analiza plików konfiguracyjnych

Jeśli mamy dostęp do serwera, na którym znajduje się subdomena, możemy znaleźć rekordy hosta DNS, analizując pliki konfiguracyjne. W przypadku serwera Apache plik konfiguracyjny to httpd.conf, a w przypadku serwera Nginx to nginx.conf. W tych plikach możemy znaleźć informacje o adresach IP powiązanych z subdomeną.

4. Wykorzystanie narzędzi do skanowania sieci

Jeśli chcemy znaleźć rekordy hosta DNS dla wielu subdomen w jednym czasie, możemy skorzystać z narzędzi do skanowania sieci, takich jak Nmap czy Zenmap. Te narzędzia umożliwiają skanowanie określonego zakresu adresów IP i wyświetlanie informacji o rekordach hosta DNS dla każdej znalezionej subdomeny.

Pamiętaj, że proces znajdowania rekordów hosta DNS może być różny w zależności od konkretnego przypadku. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią technikę w zależności od dostępnych narzędzi i środowiska, w którym działa subdomena.

Wykorzystanie narzędzi do wyszukiwania rekordów DNS: Przegląd popularnych narzędzi

Wyszukiwanie rekordów hosta DNS może być czasochłonne i skomplikowane, szczególnie jeśli nie masz odpowiednich narzędzi. Na szczęście istnieje wiele popularnych narzędzi, które mogą ułatwić ten proces. Poniżej przedstawiamy przegląd kilku popularnych narzędzi do wyszukiwania rekordów DNS:

1. Dig

Dig (Domain Information Groper) jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do wyszukiwania rekordów DNS. Jest dostępny na większości systemów operacyjnych i oferuje wiele zaawansowanych funkcji. Możesz używać go do wyszukiwania rekordów A, CNAME, MX, TXT i wielu innych.

2. nslookup

Nslookup (Name Server Lookup) to kolejne popularne narzędzie do wyszukiwania rekordów DNS. Jest dostępne na większości systemów operacyjnych i oferuje prosty interfejs wiersza poleceń. Możesz używać go do wyszukiwania rekordów A, CNAME, MX, TXT i innych.

3. Nmap

Nmap (Network Mapper) to wszechstronne narzędzie do skanowania sieci, które może również pomóc w wyszukiwaniu rekordów DNS. Możesz używać go do skanowania domen i poddomen w celu znalezienia rekordów hosta DNS.

4. DNSdumpster

DNSdumpster to narzędzie online, które umożliwia wyszukiwanie rekordów hosta DNS dla danej domeny. Możesz wpisać nazwę domeny i otrzymać szczegółowe informacje na temat rekordów DNS, takich jak rekordy A, CNAME, MX i wiele innych.

5. Whois

Whois to narzędzie, które umożliwia uzyskanie informacji na temat właściciela domeny. Chociaż nie jest bezpośrednio narzędziem do wyszukiwania rekordów DNS, może dostarczyć przydatnych informacji, które mogą pomóc w procesie wyszukiwania.

Te narzędzia są tylko kilkoma z wielu dostępnych na rynku. Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Pamiętaj, że niektóre narzędzia mogą być płatne lub oferować dodatkowe funkcje za opłatą.

Przykładowe metody wyszukiwania subdomen: Krok po kroku

Wyszukiwanie subdomen w rekordach hosta DNS może być skomplikowane, ale istnieje wiele metod, które mogą pomóc w znalezieniu potrzebnych informacji. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które można podjąć, aby znaleźć subdomeny:

ZOBACZ TEŻ:   Handel domenami. Co to jest i jak zacząć?

1. Wykorzystanie narzędzi online

Istnieje wiele narzędzi online, które umożliwiają wyszukiwanie subdomen. Wystarczy wpisać adres domeny i narzędzie automatycznie przeszuka rekordy DNS w poszukiwaniu subdomen. Przykładowe narzędzia to DNSdumpster, Sublist3r czy Amass.

2. Ręczne sprawdzanie rekordów DNS

Można również ręcznie sprawdzić rekordy DNS w poszukiwaniu subdomen. W tym celu należy skorzystać z poleceń takich jak „nslookup” lub „dig” w wierszu poleceń systemu operacyjnego. Wpisanie odpowiednich komend pozwoli na uzyskanie informacji o subdomenach powiązanych z danym adresem domeny.

3. Analiza kodu źródłowego strony internetowej

Czasami subdomeny są ukryte w kodzie źródłowym strony internetowej. Można je znaleźć, analizując kod HTML lub JavaScript strony. Wyszukanie fraz takich jak „subdomain” lub „CNAME” może pomóc w znalezieniu informacji o subdomenach.

4. Wykorzystanie narzędzi do skanowania podatności

Niektóre narzędzia do skanowania podatności mogą również pomóc w wyszukiwaniu subdomen. Te narzędzia przeszukują różne źródła, takie jak bazy danych publicznych, aby znaleźć informacje o subdomenach powiązanych z danym adresem domeny.

5. Korzystanie z wyszukiwarek internetowych

Wyszukiwarki internetowe mogą być również pomocne w znalezieniu subdomen. Wystarczy wpisać adres domeny w wyszukiwarce i sprawdzić wyniki wyszukiwania. Czasami subdomeny mogą być wymienione w wynikach wyszukiwania.

Pamiętaj, że każda metoda ma swoje ograniczenia i nie zawsze dostarcza pełnych informacji. Dlatego warto skorzystać z kilku różnych metod, aby uzyskać jak najwięcej danych na temat subdomen.

Zrozumienie wyników wyszukiwania rekordów DNS: Interpretacja i analiza

Po przeprowadzeniu wyszukiwania rekordów hosta DNS, otrzymujemy zestaw wyników, które musimy zinterpretować i przeanalizować. W tym rozdziale omówimy, jak prawidłowo zrozumieć te wyniki i jak przeprowadzić ich analizę.

1. Typy rekordów DNS

Przed przystąpieniem do interpretacji wyników, warto zapoznać się z różnymi typami rekordów DNS, które mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Najczęściej spotykane typy to:

 • A (Address) – przypisuje adres IP do domeny
 • CNAME (Canonical Name) – przekierowuje domenę na inną domenę
 • MX (Mail Exchanger) – określa serwer poczty dla domeny
 • TXT (Text) – przechowuje dowolne informacje tekstowe
 • NS (Name Server) – określa serwery nazw dla domeny

2. Analiza rekordów DNS

Podczas analizy wyników wyszukiwania rekordów DNS, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów:

 • Adres IP – jeśli otrzymujemy rekord typu A, warto sprawdzić, czy adres IP jest poprawny i zgodny z oczekiwaniami.
 • Przekierowania – jeśli otrzymujemy rekord typu CNAME, warto sprawdzić, czy przekierowanie działa poprawnie i kieruje na właściwą domenę.
 • Serwer poczty – jeśli otrzymujemy rekord typu MX, warto sprawdzić, czy serwer poczty jest dostępny i działa poprawnie.
 • Informacje tekstowe – jeśli otrzymujemy rekord typu TXT, warto sprawdzić, jakie informacje tekstowe są przechowywane i czy są zgodne z oczekiwaniami.
 • Serwery nazw – jeśli otrzymujemy rekord typu NS, warto sprawdzić, czy serwery nazw są poprawnie skonfigurowane i działają prawidłowo.

3. Narzędzia do analizy rekordów DNS

W celu ułatwienia analizy wyników wyszukiwania rekordów DNS, istnieje wiele narzędzi dostępnych online. Niektóre z popularnych narzędzi to:

 • DNS Lookup – umożliwia przeprowadzenie wyszukiwania rekordów DNS dla danej domeny
 • DNS Checker – pozwala na sprawdzenie konfiguracji DNS dla danej domeny
 • DNS Analyzer – analizuje rekordy DNS i generuje raport z wynikami

4. Interpretacja wyników

Podczas interpretacji wyników wyszukiwania rekordów DNS, należy zwrócić uwagę na wszelkie nieprawidłowości lub niezgodności z oczekiwaniami. Jeśli napotkamy jakiekolwiek problemy, warto skonsultować się z administratorem domeny lub dostawcą usług hostingowych.

5. Analiza bezpieczeństwa i prywatności

Podczas analizy rekordów DNS, należy również zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa i prywatności. Upewnij się, że żadne poufne informacje nie są ujawniane w rekordach DNS i że wszystkie serwery i usługi są odpowiednio zabezpieczone.

Pamiętaj, że analiza i interpretacja wyników wyszukiwania rekordów DNS może być skomplikowana, dlatego warto korzystać z odpowiednich narzędzi i konsultować się z profesjonalistami w dziedzinie DNS.

Bezpieczeństwo i prywatność podczas wyszukiwania rekordów DNS: Wskazówki i zalecenia

Wyszukiwanie rekordów hosta DNS może być niebezpieczne, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. Oto kilka wskazówek i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prywatności podczas przeprowadzania takich wyszukiwań:

1. Korzystaj z zaufanych narzędzi

Wybieraj narzędzia do wyszukiwania rekordów DNS, które są uznane i powszechnie używane przez społeczność internetową. Unikaj korzystania z nieznanych lub podejrzanych narzędzi, które mogą naruszać Twoją prywatność lub dostarczać fałszywe informacje.

2. Sprawdzaj certyfikaty bezpieczeństwa

Przed użyciem narzędzia do wyszukiwania rekordów DNS, sprawdź, czy posiada on aktualny certyfikat bezpieczeństwa SSL/TLS. Certyfikat ten potwierdza, że połączenie między Twoim urządzeniem a narzędziem jest szyfrowane i chronione przed atakami.

3. Używaj VPN

Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo i prywatność podczas wyszukiwania rekordów DNS, warto skorzystać z usługi VPN (Virtual Private Network). VPN pozwala na utworzenie bezpiecznego tunelu między Twoim urządzeniem a serwerem VPN, co zabezpiecza Twoje dane przed przechwyceniem przez niepożądane osoby.

4. Ogranicz udostępnianie informacji

Podczas wyszukiwania rekordów hosta DNS, staraj się ograniczyć udostępnianie swoich danych osobowych. Unikaj podawania pełnych nazw domen, adresów IP czy innych wrażliwych informacji, które mogą być wykorzystane w celach niepożądanych.

ZOBACZ TEŻ:   Co to jest alias domeny?

5. Regularnie aktualizuj oprogramowanie

Aktualizuj swoje oprogramowanie, w tym przeglądarki internetowe i narzędzia do wyszukiwania rekordów DNS. Aktualizacje często zawierają poprawki bezpieczeństwa, które chronią przed nowymi zagrożeniami.

6. Zwracaj uwagę na ostrzeżenia

Jeśli podczas wyszukiwania rekordów DNS napotkasz na jakiekolwiek ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa lub prywatności, nie ignoruj ich. Przeczytaj je uważnie i podejmij odpowiednie działania, aby zabezpieczyć swoje dane.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo i prywatność są ważne podczas korzystania z narzędzi do wyszukiwania rekordów hosta DNS. Przestrzeganie powyższych wskazówek i zaleceń pomoże Ci zachować kontrolę nad swoimi danymi i uniknąć niepożądanych konsekwencji.

Praktyczne zastosowania znajdowania rekordów hosta DNS: Przykłady z życia wzięte

Znajdowanie rekordów hosta DNS może być niezwykle przydatne w wielu różnych sytuacjach. Oto kilka praktycznych zastosowań, które mogą pomóc Ci lepiej zrozumieć, dlaczego warto umieć znaleźć te informacje.

1. Diagnozowanie problemów z połączeniem sieciowym

Kiedy masz problemy z połączeniem sieciowym, znajdowanie rekordów hosta DNS może pomóc zidentyfikować potencjalne przyczyny. Możesz sprawdzić, czy adres IP serwera DNS jest poprawnie skonfigurowany, czy istnieją jakieś błędy w konfiguracji rekordów DNS lub czy istnieją jakieś problemy związane z subdomenami.

2. Monitorowanie ruchu sieciowego

Znajdowanie rekordów hosta DNS może być również przydatne podczas monitorowania ruchu sieciowego. Możesz śledzić, jakie subdomeny są odwiedzane przez użytkowników i jak często. To może pomóc w identyfikacji niepożądanego ruchu lub podejrzanej aktywności.

3. Ochrona przed phishingiem i atakami hakerskimi

Wyszukiwanie rekordów hosta DNS może pomóc w ochronie przed phishingiem i atakami hakerskimi. Możesz sprawdzić, czy dana strona internetowa jest autentyczna, porównując jej adres IP z rekordami DNS. Jeśli adres IP nie pasuje do oczekiwanego, może to wskazywać na próbę oszustwa lub ataku.

4. Tworzenie mapy infrastruktury sieciowej

Znajdowanie rekordów hosta DNS może być również użyteczne podczas tworzenia mapy infrastruktury sieciowej. Możesz zidentyfikować wszystkie subdomeny i ich powiązania z główną domeną. To może pomóc w zarządzaniu i utrzymaniu sieci.

5. Analiza konkurencji

Wyszukiwanie rekordów hosta DNS może być również przydatne podczas analizy konkurencji. Możesz sprawdzić, jakie subdomeny są używane przez konkurencyjne firmy i jak są skonfigurowane ich rekordy DNS. To może dać Ci cenne informacje na temat strategii marketingowej i technologicznej konkurencji.

Wniosek jest taki, że znajdowanie rekordów hosta DNS ma wiele praktycznych zastosowań i może być niezwykle pomocne w różnych sytuacjach. Warto więc zdobyć umiejętność wyszukiwania tych informacji i korzystać z nich w celu lepszego zarządzania siecią i ochrony przed zagrożeniami.

Podsumowanie i wnioski: Co dalej z naszą wiedzą o DNS?

W tym artykule omówiliśmy podstawy DNS i subdomen oraz dowiedzieliśmy się, jak znaleźć rekordy hosta DNS. Teraz czas na podsumowanie i wnioski.

DNS jest niezwykle ważnym elementem infrastruktury internetowej. Bez niego nie moglibyśmy korzystać z naszych ulubionych stron internetowych, wysyłać e-maili ani korzystać z innych usług online. Dlatego warto mieć pewną wiedzę na temat tego, jak działa DNS i jak można znaleźć rekordy hosta DNS.

Podczas analizy działania systemu DNS dowiedzieliśmy się, że jest on oparty na hierarchicznym modelu, w którym domeny są organizowane w drzewo. Każda domena ma swoje rekordy hosta DNS, które przechowują informacje o adresach IP powiązanych z daną domeną.

Proces znajdowania rekordów hosta DNS może być nieco skomplikowany, ale istnieje wiele narzędzi i technik, które mogą nam w tym pomóc. Przeglądaliśmy popularne narzędzia do wyszukiwania rekordów DNS, takie jak nslookup, dig i whois. Każde z tych narzędzi ma swoje zalety i może być użyteczne w różnych sytuacjach.

Przedstawiliśmy również kilka przykładowych metod wyszukiwania subdomen krok po kroku. Pokazaliśmy, jak można użyć narzędzi do wyszukiwania rekordów DNS, aby znaleźć subdomeny powiązane z daną domeną. To przydatne, gdy chcemy zbadać infrastrukturę danej strony internetowej lub znaleźć potencjalne podatności.

Ważne jest również zrozumienie wyników wyszukiwania rekordów DNS i umiejętność ich interpretacji. Często możemy znaleźć wiele informacji na temat danej domeny, takich jak adresy IP, serwery pocztowe czy serwery nazw. Wiedza ta może być przydatna w celu zidentyfikowania dostawcy usług internetowych lub innych informacji o danej stronie.

Pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie i prywatności podczas wyszukiwania rekordów DNS. Niektóre narzędzia mogą gromadzić nasze dane osobowe lub śledzić naszą aktywność online. Dlatego warto korzystać z zaufanych narzędzi i zachować ostrożność podczas korzystania z nich.

Na koniec omówiliśmy praktyczne zastosowania znajdowania rekordów hosta DNS. Możemy je wykorzystać do analizy konkurencji, identyfikacji potencjalnych zagrożeń w naszej sieci, monitorowania zmian w infrastrukturze strony internetowej czy sprawdzania konfiguracji naszych własnych serwerów.

Wnioskiem z naszej wiedzy o DNS jest to, że warto poznać podstawy tego systemu i umieć znaleźć rekordy hosta DNS. Daje nam to większą kontrolę nad naszą siecią i pozwala lepiej zrozumieć działanie internetu. Bądźmy świadomi i korzystajmy z dostępnych narzędzi, aby w pełni wykorzystać potencjał DNS.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *