Webporadnik.pl

NASK. Co to jest i czym zajmuje się NASK?

W świecie cyfrowym, nazwa NASK jest nieodłącznym elementem polskiego internetu. Ale czy naprawdę wiemy, czym jest NASK i jakie pełni funkcje? Czy zdajemy sobie sprawę z jego roli w kształtowaniu sieci oraz dbałości o bezpieczeństwo użytkowników internetu? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym najnowszym artykule.

Najważniejsze informacje

 • NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, to instytucja odpowiedzialna za zarządzanie polską domeną internetową .pl oraz za rozwój i bezpieczeństwo polskiego internetu.
 • Historia NASK sięga lat 90. XX wieku, kiedy to instytucja ta odegrała kluczową rolę w wprowadzeniu Polski do globalnej sieci internetowej.
 • Zmiany i osiągnięcia NASK na przestrzeni lat obejmują rozwój infrastruktury sieciowej, wprowadzenie nowych technologii oraz prowadzenie badań naukowych związanych z internetem.
 • NASK jest organizacją złożoną, która posiada własną strukturę organizacyjną, w tym różne departamenty i jednostki specjalistyczne.
 • Usługi oferowane przez NASK obejmują rejestrację domen, usługi hostingowe, certyfikaty SSL, a także szereg innych usług związanych z internetem.
 • Rola NASK w polskim internecie jest nieoceniona – instytucja ta dba o jego rozwój, stabilność i bezpieczeństwo.
 • NASK jako rejestr domen odpowiada za rejestrację i zarządzanie polskimi domenami .pl.
 • Badania i rozwój prowadzone przez NASK obejmują szeroki zakres tematów, od technologii sieciowych po cyberbezpieczeństwo.
 • Edukacyjna rola NASK polega na edukowaniu społeczeństwa w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu oraz na promowaniu wiedzy o nowych technologiach.
 • NASK dba o bezpieczeństwo w sieci, prowadząc działania związane z ochroną przed cyberprzestępczością i edukacją w zakresie bezpieczeństwa online.
 • Przyszłość NASK wygląda obiecująco, z planami dalszego rozwoju technologii internetowych i usług, a także dalszej edukacji społeczeństwa w zakresie korzystania z internetu.

Zawartość strony

Definicja NASK i jego podstawowe funkcje

NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, to instytucja odpowiedzialna za zarządzanie polskim segmentem internetu. Jego głównym celem jest zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sieci oraz promowanie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce.

NASK pełni wiele kluczowych funkcji, które są niezbędne dla prawidłowego działania polskiego internetu. Oto kilka z nich:

 • Rejestracja i administrowanie domenami internetowymi z końcówką .pl
 • Zarządzanie krajowym systemem nazw domenowych (DNS)
 • Oferowanie usług bezpieczeństwa sieciowego, takich jak filtrowanie treści, ochrona przed atakami DDoS czy analiza zagrożeń
 • Prowadzenie badań naukowych i projektów rozwojowych związanych z internetem
 • Edukacja społeczeństwa w zakresie korzystania z internetu i bezpieczeństwa cyfrowego

Dzięki swoim funkcjom NASK odgrywa kluczową rolę w polskim internecie, dbając o jego stabilność, bezpieczeństwo i rozwój. Jest to instytucja niezwykle istotna dla wszystkich użytkowników internetu w Polsce.

Historia NASK: początki i kluczowe momenty w rozwoju

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, znana również jako NASK, jest jednym z najważniejszych podmiotów odpowiedzialnych za rozwój polskiego internetu. Organizacja ta została założona w 1991 roku i od tego czasu pełni kluczową rolę w budowaniu i utrzymaniu infrastruktury internetowej w Polsce.

Początkowo NASK skupiał się głównie na dostarczaniu usług sieciowych dla środowiska naukowego i akademickiego. Jednak wraz z rozwojem technologii i wzrostem znaczenia internetu, organizacja rozszerzyła swoje działania, aby sprostać potrzebom całego społeczeństwa.

Jednym z kluczowych momentów w rozwoju NASK było uruchomienie w 1993 roku pierwszego w Polsce punktu wymiany ruchu internetowego (IXP). Dzięki temu NASK stał się centralnym punktem komunikacyjnym dla wielu operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych w kraju.

Kolejnym ważnym krokiem było uruchomienie w 1997 roku polskiej domeny internetowej .pl. NASK został powołany do roli rejestratora domen .pl i od tego czasu zarządza rejestracją i administracją polskich domen internetowych.

W kolejnych latach NASK kontynuował rozwój swojej infrastruktury, wprowadzając nowe usługi i technologie. W 2002 roku organizacja uruchomiła Krajowy Rejestr Domen, który umożliwia rejestrację domen na terenie Polski. W 2008 roku NASK wprowadził również usługę DNS Anycast, która zapewnia szybsze i bardziej niezawodne przekierowanie ruchu internetowego.

ZOBACZ TEŻ:   Podstawowe komendy LINUX. Wiersz poleceń linuksa dla początkujących.

W 2011 roku NASK obchodził swoje 20-lecie istnienia, a w 2016 roku organizacja otrzymała certyfikat ISO 9001:2015, potwierdzający wysoką jakość jej usług.

Dzięki swojemu zaangażowaniu i ciągłemu rozwojowi, NASK odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polskiego internetu i zapewnianiu jego stabilności oraz bezpieczeństwa.

Rozwój NASK: zmiany i osiągnięcia na przestrzeni lat

NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, od momentu swojego powstania w 1991 roku do dziś przeszło wiele zmian i osiągnięć. Organizacja ta stale rozwija się i dostosowuje do dynamicznie zmieniających się potrzeb polskiego internetu.

Początki NASK

NASK został utworzony jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę sieciową w środowisku naukowym i akademickim. Jego głównym celem było zapewnienie dostępu do internetu dla polskich uczelni, instytutów badawczych i innych podmiotów związanych z nauką.

Kluczowe momenty w rozwoju

W ciągu lat NASK osiągnął wiele ważnych kamieni milowych. W 1993 roku uruchomiono pierwsze polskie połączenie z globalną siecią internet. W 1997 roku NASK stał się członkiem organizacji RIPE NCC, co umożliwiło mu pełne uczestnictwo w zarządzaniu adresami IP dla Polski. W 2002 roku NASK uzyskał status domeny najwyższego poziomu .pl, co oznaczało, że stał się oficjalnym rejestratorem domen dla Polski.

Zmiany i osiągnięcia

Wraz z rozwojem technologii i rosnącym znaczeniem internetu, NASK wprowadzał liczne zmiany i osiągnięcia. W 2008 roku uruchomiono pierwsze w Polsce centrum danych o najwyższych standardach bezpieczeństwa. W 2012 roku NASK wprowadził usługę DNSSEC, która zwiększa bezpieczeństwo domen internetowych. W 2015 roku NASK uruchomił pierwszą w Polsce platformę e-learningową, która umożliwia zdalne szkolenia i kursy z zakresu bezpieczeństwa sieciowego.

Współpraca międzynarodowa

NASK od samego początku angażuje się w międzynarodową współpracę w dziedzinie internetu. Jest członkiem wielu organizacji, takich jak RIPE NCC, ICANN czy Euro-IX. Dzięki temu NASK ma możliwość uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji dotyczących globalnej infrastruktury internetowej.

Wpływ na polski internet

NASK odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polskiego internetu. Jako rejestr domen .pl zarządza polskimi adresami internetowymi i dba o ich dostępność i funkcjonowanie. Ponadto, NASK prowadzi badania i rozwój w zakresie bezpieczeństwa sieciowego oraz edukuje społeczeństwo w zakresie korzystania z internetu.

Przyszłość i plany rozwoju

NASK stale pracuje nad rozwojem i doskonaleniem swoich usług. Planuje dalsze inwestycje w infrastrukturę sieciową, rozwój nowych technologii oraz kontynuację badań naukowych w dziedzinie internetu. Celem NASK jest zapewnienie polskim użytkownikom internetu najwyższej jakości usług i bezpieczeństwa.

Struktura organizacyjna NASK: jak jest zorganizowany?

NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, jest organizacją non-profit odpowiedzialną za zarządzanie polskim segmentem internetu. Struktura organizacyjna NASK jest zaprojektowana w taki sposób, aby efektywnie realizować swoje zadania i zapewnić stabilność oraz bezpieczeństwo sieci.

NASK składa się z kilku departamentów, z których każdy ma swoje specjalizacje i odpowiedzialności. Oto główne elementy struktury organizacyjnej NASK:

1. Zarząd

Zarząd NASK jest najwyższym organem decyzyjnym organizacji. Składa się z prezesów i członków zarządu, którzy podejmują strategiczne decyzje dotyczące rozwoju i działalności NASK.

2. Departament Techniczny

Departament Techniczny jest odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej NASK. Zajmuje się zarządzaniem serwerami, routerami oraz innymi urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sieci.

3. Departament Bezpieczeństwa

Departament Bezpieczeństwa zajmuje się monitorowaniem i ochroną sieci przed zagrożeniami. Pracownicy tego departamentu analizują ruch sieciowy, wykrywają ataki i podejrzane aktywności oraz podejmują działania mające na celu zabezpieczenie użytkowników.

4. Departament Usług

Departament Usług oferuje różnorodne usługi dla użytkowników internetu. Zajmuje się rejestracją domen, hostingiem, dostępem do internetu oraz innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem sieci.

5. Departament Badań i Rozwoju

Departament Badań i Rozwoju prowadzi projekty badawcze mające na celu rozwój technologii internetowych. Pracownicy tego departamentu angażują się w innowacyjne projekty, które mają wpływ na rozwój polskiego internetu.

Wszystkie departamenty NASK współpracują ze sobą, aby zapewnić efektywną działalność organizacji i spełnić jej misję. Dzięki tej strukturze organizacyjnej NASK może skutecznie działać na rzecz rozwoju polskiego internetu i zapewnić jego stabilność oraz bezpieczeństwo.

Usługi oferowane przez NASK: przegląd najważniejszych usług

NASK oferuje szereg usług związanych z zarządzaniem i rozwojem polskiego internetu. Poniżej przedstawiam przegląd najważniejszych usług świadczonych przez NASK:

Rejestracja domen

Jedną z głównych usług oferowanych przez NASK jest rejestracja domen internetowych z końcówką .pl. NASK pełni rolę rejestru dla domen polskich, co oznacza, że jest odpowiedzialny za zarządzanie bazą danych wszystkich zarejestrowanych domen .pl.

Bezpieczeństwo w sieci

NASK aktywnie działa na rzecz bezpieczeństwa w polskim internecie. Oferuje narzędzia i usługi, które pomagają w ochronie użytkowników przed zagrożeniami takimi jak phishing, malware czy ataki DDoS.

Pomiar jakości internetu

NASK prowadzi badania i monitoruje jakość połączenia internetowego w Polsce. Dzięki temu można ocenić prędkość i stabilność łącza oraz identyfikować ewentualne problemy z dostępem do sieci.

Ochrona praw autorskich

NASK współpracuje z różnymi podmiotami w celu zwalczania naruszeń praw autorskich w internecie. Działa na rzecz usuwania nielegalnych treści oraz monitoruje i reaguje na przypadki piractwa internetowego.

ZOBACZ TEŻ:   7 rzeczy, które pracodawcy powinni zrobić przed rozmową kwalifikacyjną.

Badania i rozwój

NASK prowadzi wiele projektów badawczych związanych z rozwojem internetu. Współpracuje z innymi instytucjami naukowymi i technologicznymi w celu tworzenia nowych rozwiązań i technologii.

Edukacja społeczeństwa

NASK angażuje się w edukację społeczeństwa w zakresie korzystania z internetu. Organizuje szkolenia, warsztaty i kampanie informacyjne, które mają na celu podniesienie świadomości użytkowników na temat bezpieczeństwa w sieci.

To tylko kilka przykładów usług oferowanych przez NASK. Instytucja ta pełni ważną rolę w rozwoju polskiego internetu i dba o jego bezpieczeństwo oraz jakość.

Rola NASK w polskim internecie: jak wpływa na kształt sieci?

NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, odgrywa istotną rolę w kształtowaniu polskiego internetu. Działa jako centrum koordynacyjne dla różnych projektów i inicjatyw mających na celu rozwój i utrzymanie infrastruktury internetowej w Polsce.

Jednym z głównych obszarów działalności NASK jest zarządzanie krajowym rejestrem domen internetowych. NASK jest odpowiedzialny za rejestrację i administrowanie domenami z polskim rozszerzeniem .pl oraz .gov.pl dla instytucji państwowych. Dzięki temu, NASK zapewnia, że polskie strony internetowe są łatwo rozpoznawalne i dostępne dla użytkowników.

Ponadto, NASK prowadzi badania i rozwój w zakresie technologii internetowych. Współpracuje z innymi instytucjami naukowymi i uczelniami w celu doskonalenia infrastruktury sieciowej oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu, polski internet jest stale rozwijany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb użytkowników.

NASK pełni również istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w sieci. Współpracuje z różnymi podmiotami, takimi jak CERT Polska, w celu monitorowania zagrożeń cybernetycznych i reagowania na nie. NASK prowadzi również kampanie edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości użytkowników w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu.

Ważnym aspektem działalności NASK jest również edukacja społeczeństwa w zakresie internetu. Organizuje szkolenia, warsztaty i konferencje, które mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Dzięki temu, NASK przyczynia się do zwiększenia świadomości i umiejętności użytkowników w zakresie korzystania z internetu.

W przyszłości NASK planuje kontynuować swoją działalność w zakresie rozwoju polskiego internetu. Będzie dążyć do doskonalenia infrastruktury sieciowej, wprowadzania nowych technologii oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. NASK będzie również kontynuować swoje działania edukacyjne, aby podnosić świadomość społeczeństwa w zakresie korzystania z internetu.

NASK jako rejestr domen: jakie domeny są rejestrowane?

NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, pełni również funkcję rejestru domen dla polskiego internetu. Rejestracja domen odbywa się poprzez NASK na zasadach określonych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

NASK jest odpowiedzialny za rejestrację i zarządzanie domenami z końcówką .pl, czyli dla polskich stron internetowych. Domeny te są dostępne dla różnych podmiotów, takich jak firmy, organizacje, instytucje publiczne czy osoby prywatne.

Rejestracja domeny .pl wymaga spełnienia pewnych warunków, takich jak posiadanie polskiego numeru NIP lub PESEL oraz zgodności nazwy domeny z prawem polskim i zasadami etyki internetowej.

NASK dba o to, aby proces rejestracji domen był przejrzysty i sprawiedliwy dla wszystkich zainteresowanych. Rejestruje domeny w sposób chronologiczny, co oznacza, że pierwszeństwo mają osoby, które zgłosiły chęć rejestracji danej domeny jako pierwsze.

Ponadto, NASK oferuje również możliwość rejestrowania innych domen niż .pl, takich jak .gov.pl dla instytucji państwowych czy .edu.pl dla placówek edukacyjnych. Rejestracja tych domen odbywa się na podstawie określonych przepisów i wymagań.

Dzięki działalności NASK jako rejestru domen, polscy użytkownicy internetu mają możliwość posiadania unikalnej i rozpoznawalnej nazwy dla swojej strony internetowej, co przyczynia się do budowania silnej obecności online.

Badania i rozwój prowadzone przez NASK: jakie projekty są realizowane?

NASK, jako instytut badawczy, prowadzi wiele projektów związanych z rozwojem i innowacjami w dziedzinie internetu. Oto kilka przykładów najważniejszych projektów realizowanych przez NASK:

1. Badania nad bezpieczeństwem sieci

NASK prowadzi badania nad zagrożeniami w sieci oraz opracowuje narzędzia i metody ochrony przed atakami cybernetycznymi. W ramach tych badań analizowane są nowe rodzaje zagrożeń, takie jak ransomware czy phishing, a także opracowywane są skuteczne strategie obrony.

2. Rozwój technologii DNS

NASK jest zaangażowany w rozwój technologii DNS (Domain Name System), które są niezbędne do funkcjonowania internetu. Instytut pracuje nad udoskonaleniem protokołów DNS oraz tworzeniem nowych rozwiązań, które poprawiają wydajność i bezpieczeństwo systemu.

3. Badania nad rozwojem internetu rzeczy

NASK prowadzi badania nad rozwojem internetu rzeczy (IoT) i jego wpływem na społeczeństwo i gospodarkę. Instytut analizuje możliwości wykorzystania IoT w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, transport czy energetyka, oraz opracowuje standardy i wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z tych technologii.

4. Projekty dotyczące rozwoju infrastruktury internetowej

NASK angażuje się również w projekty mające na celu rozwój infrastruktury internetowej w Polsce. Instytut współpracuje z operatorami telekomunikacyjnymi i innymi instytucjami w celu poprawy dostępności i jakości usług internetowych oraz rozbudowy sieci szerokopasmowej.

5. Badania nad nowymi technologiami i trendami

NASK śledzi i analizuje nowe technologie i trendy w dziedzinie internetu, takie jak sztuczna inteligencja, blockchain czy big data. Instytut bada potencjał tych technologii oraz ich wpływ na społeczeństwo i gospodarkę, a także opracowuje wytyczne dotyczące ich stosowania.

ZOBACZ TEŻ:   Numeracja stron word. Wstawianie numeracji stron do Word.

Projekty prowadzone przez NASK mają na celu rozwój i doskonalenie różnych aspektów internetu oraz zapewnienie jego bezpieczeństwa i stabilności. Dzięki tym badaniom NASK przyczynia się do rozwoju polskiego internetu i wpływa na jego kształt w przyszłości.

Edukacyjna rola NASK: jak edukuje społeczeństwo w zakresie internetu?

Edukacyjna rola NASK jest niezwykle istotna w zakresie podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat internetu. Organizacja ta prowadzi wiele inicjatyw edukacyjnych, które mają na celu przekazywanie wiedzy i umiejętności związanych z korzystaniem z sieci.

Szkolenia i warsztaty

NASK organizuje szkolenia i warsztaty dla różnych grup społecznych, takich jak nauczyciele, rodzice, dzieci czy seniorzy. Podczas tych spotkań uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności związane z bezpiecznym korzystaniem z internetu, ochroną prywatności, rozpoznawaniem zagrożeń online oraz tworzeniem stron internetowych.

Materiały edukacyjne

NASK przygotowuje również różnego rodzaju materiały edukacyjne, takie jak poradniki, broszury czy filmy instruktażowe. Dzięki nim każdy może zdobyć wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z internetu i ochrony swoich danych osobowych.

Kampanie społeczne

Organizacja angażuje się również w prowadzenie kampanii społecznych, których celem jest podnoszenie świadomości na temat konkretnych zagrożeń online. Przykładem takiej kampanii jest „Bezpieczny Internet”, która skupia się na promowaniu odpowiedzialnego korzystania z sieci.

Współpraca z instytucjami edukacyjnymi

NASK współpracuje również z instytucjami edukacyjnymi, takimi jak szkoły i uczelnie, aby wprowadzać tematy związane z internetem do programów nauczania. Dzięki temu młodzi ludzie zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z sieci już od najmłodszych lat.

Dzięki swojej edukacyjnej roli NASK przyczynia się do podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat internetu i pomaga w tworzeniu bezpiecznej i odpowiedzialnej przestrzeni online.

Bezpieczeństwo w sieci i wkład NASK: jak dba o bezpieczeństwo użytkowników?

Bezpieczeństwo w sieci jest jednym z najważniejszych zagadnień w dzisiejszych czasach. NASK, jako organizacja odpowiedzialna za zarządzanie polskim internetem, ma duży wkład w dbanie o bezpieczeństwo użytkowników.

Jednym z głównych obszarów działalności NASK w zakresie bezpieczeństwa jest ochrona infrastruktury internetowej. NASK monitoruje i analizuje ruch sieciowy, aby wykrywać i reagować na potencjalne zagrożenia. Dzięki temu, użytkownicy mogą korzystać z internetu bez obaw o ataki hakerskie czy wirusy.

NASK prowadzi również wiele projektów badawczych mających na celu rozwój nowych technologii zabezpieczających sieć. Przykładem takiego projektu jest rozwój systemu DNSSEC, który zapewnia autentyczność i integralność danych przesyłanych przez DNS.

Ponadto, NASK świadczy usługi związane z bezpieczeństwem sieciowym dla różnych podmiotów, takich jak instytucje państwowe czy przedsiębiorstwa. Oferuje m.in. audyty bezpieczeństwa, testy penetracyjne oraz szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

NASK aktywnie uczestniczy również w międzynarodowych inicjatywach mających na celu walkę z cyberprzestępczością. Współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami na całym świecie w celu wymiany informacji i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa sieciowego.

Dzięki swojej działalności, NASK odgrywa istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa użytkownikom polskiego internetu. Jego wkład w ochronę infrastruktury, rozwój nowych technologii oraz świadczenie usług związanych z bezpieczeństwem przyczynia się do budowania zaufania i pewności korzystania z internetu.

Przyszłość i plany rozwoju NASK: co nas czeka w przyszłości?

Przyszłość NASK wygląda obiecująco, a organizacja ma wiele planów rozwoju, które mają na celu dalsze doskonalenie polskiego internetu. Poniżej przedstawiam kilka głównych obszarów, na które NASK skupia się w swoich planach na przyszłość:

Rozwój infrastruktury sieciowej

NASK planuje kontynuować rozwój i modernizację infrastruktury sieciowej w Polsce. Celem jest zapewnienie szybkiego i niezawodnego dostępu do internetu dla wszystkich użytkowników w kraju. Planowane są inwestycje w nowoczesne technologie i rozbudowę sieci optycznej.

Innowacje technologiczne

NASK intensywnie pracuje nad wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mają poprawić jakość usług internetowych. Planowane są projekty związane z rozwojem Internetu rzeczy (IoT), sztucznej inteligencji (AI) oraz cyberbezpieczeństwa.

Współpraca międzynarodowa

NASK ma również plany dotyczące wzmacniania współpracy międzynarodowej. Organizacja aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych i standardowych, aby wspólnie rozwijać najlepsze praktyki w dziedzinie zarządzania domenami i bezpieczeństwa sieciowego.

Edukacja i świadomość społeczna

NASK kontynuuje swoją misję edukacyjną, prowadząc kampanie informacyjne i szkolenia dla społeczeństwa w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. Planowane są również inicjatywy mające na celu podniesienie świadomości o zagrożeniach związanych z cyberprzestępczością i ochroną prywatności online.

Badania i rozwój

NASK nadal będzie prowadzić badania i rozwój w dziedzinie internetu. Organizacja planuje kontynuować prace nad projektami związanymi z rozwojem nowych technologii, analizą danych internetowych oraz badaniem trendów i zachowań użytkowników.

Wszystkie te działania mają na celu dalsze umacnianie pozycji NASK jako lidera w dziedzinie zarządzania polskim internetem oraz zapewnienie użytkownikom bezpiecznego, szybkiego i dostępnego internetu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *