Webporadnik.pl

IANA. Co to jest IANA i czym się zajmuje?

W świecie cyfrowym, gdzie Internet stał się nieodłączną częścią naszego życia, IANA odgrywa kluczową rolę. Ale czym dokładnie jest IANA i jakie są jej zadania? IANA, czyli Internet Assigned Numbers Authority, jest organizacją odpowiedzialną za globalne zarządzanie domenami internetowymi, adresami IP i protokołami sieciowymi. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej tej instytucji, jej historii, strukturze i znaczeniu dla społeczności internetowej.

Najważniejsze informacje

 • IANA, czyli Internet Assigned Numbers Authority, to organizacja odpowiedzialna za koordynację globalnych systemów identyfikacji unikalnej w Internecie.
 • Powstała w 1988 roku, IANA odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa Internetu.
 • Podstawowe funkcje IANA obejmują zarządzanie domenami internetowymi, numerami IP oraz protokołami internetowymi.
 • IANA ma uprawnienia do przyznawania i zarządzania domenami najwyższego poziomu (TLDs) oraz nadzoruje proces przydzielania numerów IP.
 • Zarządzanie protokołami internetowymi przez IANA obejmuje utrzymanie listy numerów portów i parametrów dla różnych usług internetowych.
 • IANA jest kluczowym graczem w utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa Internetu, zarządzając kluczowymi aspektami infrastruktury sieciowej.
 • Struktura organizacyjna IANA obejmuje zarząd, który jest odpowiedzialny za strategiczne decyzje, oraz szereg departamentów zajmujących się konkretnymi obszarami działalności.
 • Proces decyzyjny w IANA jest złożony i wieloetapowy, z udziałem różnych podmiotów z całego świata.
 • Działalność IANA ma ogromne znaczenie dla globalnej społeczności internetowej, wpływając na dostępność i bezpieczeństwo usług internetowych na całym świecie.
 • Przyszłość IANA wiąże się z wieloma wyzwaniami, w tym z zapewnieniem bezpieczeństwa w rosnącej skali Internetu Rzeczy oraz z zarządzaniem coraz bardziej złożonymi systemami identyfikacji w Internecie.

Wprowadzenie do IANA: Czym jest IANA?

IANA, czyli Internet Assigned Numbers Authority, to organizacja odpowiedzialna za przydzielanie i zarządzanie kluczowymi zasobami internetowymi. Jest to jedna z najważniejszych instytucji w dziedzinie zarządzania Internetem.

IANA została utworzona w 1988 roku przez Internet Engineering Task Force (IETF) i działa pod nadzorem Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Jej głównym celem jest zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa i interoperacyjności Internetu poprzez skoordynowane zarządzanie kluczowymi zasobami.

Do kluczowych zasobów zarządzanych przez IANA należą:

 • Adresy IP – IANA przydziela bloki adresów IP dla różnych regionów świata.
 • Domeny internetowe – IANA zarządza globalną przestrzenią nazw domenowych, w tym najwyższymi domenami takimi jak .com, .org, .net itp.
 • Protokoły internetowe – IANA nadzoruje rejestrację i przydzielanie numerów protokołów używanych w Internecie.

IANA pełni kluczową rolę w utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa Internetu. Jej działania mają wpływ na funkcjonowanie sieci oraz na użytkowników Internetu na całym świecie.

Historia IANA: Jak powstała i jak się rozwijała?

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) została utworzona w 1988 roku jako organizacja odpowiedzialna za zarządzanie globalnym systemem numeracji i protokołów internetowych. Jej powstanie było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na standaryzację i koordynację w dziedzinie adresów IP, domen internetowych i protokołów.

Początkowo IANA była częścią Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), agencji rządowej Stanów Zjednoczonych odpowiedzialnej za rozwój technologii obronnych. Jednak w 1998 roku IANA została przekształcona w organizację non-profit, a jej zarządzanie zostało powierzone Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Od tamtej pory IANA rozwijała się wraz z rozwojem Internetu, dostosowując się do zmieniających się potrzeb i wymagań globalnej społeczności internetowej. W miarę upływu czasu jej zakres działania został rozszerzony o nowe obszary, takie jak zarządzanie numerami IP, protokołami internetowymi i bezpieczeństwem sieci.

Dziś IANA jest kluczowym elementem infrastruktury Internetu, pełniącym istotną rolę w utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa sieci. Jej historia jest świadectwem nieustannego rozwoju i adaptacji do zmieniających się warunków technologicznych i społecznych.

Podstawowe funkcje IANA: Co robi i jakie ma zadania?

IANA, czyli Internet Assigned Numbers Authority, pełni wiele istotnych funkcji w zarządzaniu Internetem. Jej głównym zadaniem jest przypisywanie i kontrolowanie różnych numerów i protokołów używanych w sieci. Poniżej przedstawiam najważniejsze funkcje IANA oraz opisuję, jakie ma zadania.

Przypisywanie adresów IP

Jedną z podstawowych funkcji IANA jest przypisywanie adresów IP (Internet Protocol) dla różnych regionów świata. Adresy IP są niezbędne do identyfikacji urządzeń podłączonych do Internetu. IANA przydziela bloki adresów IP regionalnym rejestratorom, którzy następnie przekazują je dostawcom usług internetowych oraz innym organizacjom.

ZOBACZ TEŻ:   Blade and Sorcery - Recenzja i opis gry

Przydzielanie domen internetowych

IANA również odpowiada za przydzielanie domen internetowych. Domeny są adresami, które umożliwiają użytkownikom dostęp do różnych stron internetowych. IANA nadzoruje globalną bazę danych nazw domenowych (DNS) i przydziela unikalne nazwy domen dla różnych krajów oraz innych jednostek organizacyjnych.

Zarządzanie protokołami internetowymi

Kolejną ważną funkcją IANA jest zarządzanie protokołami internetowymi. Protokoły są zbiorem reguł i procedur, które umożliwiają komunikację między urządzeniami w sieci. IANA nadzoruje rejestr protokołów i przydziela unikalne numery identyfikacyjne dla nowych protokołów oraz ich parametrów.

Utrzymywanie globalnej bazy danych

IANA utrzymuje globalną bazę danych, która zawiera informacje o przydzielonych adresach IP, nazwach domenowych i protokołach internetowych. Ta baza danych jest niezbędna do zapewnienia spójności i stabilności działania Internetu. IANA dba o aktualizację i zarządzanie tymi informacjami, aby sieć działała sprawnie i bezpiecznie.

Współpraca z innymi organizacjami

IANA współpracuje również z innymi organizacjami, takimi jak ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) oraz regionalnymi rejestratorami, w celu koordynacji działań związanych z zarządzaniem Internetem. Wspólnie podejmują decyzje dotyczące przypisywania adresów IP, przydzielania domen i zarządzania protokołami.

Dzięki swoim funkcjom i zadaniom IANA odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu stabilności, bezpieczeństwa i spójności Internetu. Jej działania mają istotny wpływ na funkcjonowanie sieci oraz na życie użytkowników Internetu na całym świecie.

IANA a zarządzanie domenami internetowymi: Jakie ma uprawnienia i obowiązki?

IANA, czyli Internet Assigned Numbers Authority, pełni istotną rolę w zarządzaniu domenami internetowymi. Jej głównym zadaniem jest przydzielanie i kontrolowanie unikalnych identyfikatorów dla domen, takich jak nazwy domenowe (np. example.com) oraz adresy IP.

Jednym z uprawnień IANA jest utrzymywanie głównych rejestrów domenowych, takich jak .com, .org, .net itp. Oznacza to, że IANA jest odpowiedzialna za nadawanie uprawnień i kontrolowanie procesu rejestracji nowych domen oraz zarządzanie istniejącymi domenami.

Ponadto, IANA ma obowiązek monitorowania i utrzymania stabilności systemu zarządzania domenami. Oznacza to, że IANA musi zapewnić, aby wszystkie domeny były unikalne i nie powodowały konfliktów. Ponadto, IANA jest odpowiedzialna za rozwiązywanie sporów dotyczących praw do nazw domenowych.

Ważnym aspektem pracy IANA w zakresie zarządzania domenami internetowymi jest również współpraca z organizacjami regionalnymi zajmującymi się rejestracją domen. IANA działa jako centralny punkt koordynacyjny dla tych organizacji, zapewniając spójność i zgodność w procesie rejestracji i zarządzania domenami.

Wszystkie te uprawnienia i obowiązki IANA w zakresie zarządzania domenami internetowymi mają na celu zapewnienie przejrzystości, stabilności i bezpieczeństwa systemu nazw domenowych. Dzięki temu użytkownicy Internetu mogą swobodnie korzystać z różnych stron internetowych, a firmy i organizacje mogą łatwo identyfikować się w sieci.

IANA a zarządzanie numerami IP: Jak to wygląda w praktyce?

IANA, czyli Internet Assigned Numbers Authority, odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu numerami IP (Internet Protocol) na całym świecie. Jej głównym zadaniem jest przydzielanie i rejestrowanie adresów IP oraz ich bloków dla różnych organizacji i dostawców usług internetowych.

Proces zarządzania numerami IP przez IANA jest skomplikowany i wymaga precyzji oraz współpracy z innymi organizacjami. IANA przydziela adresy IP w tzw. blokach CIDR (Classless Inter-Domain Routing), które są podzielone na mniejsze podsieci i przypisane do różnych regionów geograficznych.

Aby uzyskać adres IP, organizacja musi zwrócić się do swojego dostawcy usług internetowych, który następnie składa wniosek do IANA o przydzielenie odpowiedniego bloku adresów. IANA sprawdza dostępność adresów w danym regionie i podejmuje decyzję o przydzieleniu bloku.

Po przydzieleniu bloku adresów IP, organizacja może samodzielnie zarządzać tymi adresami, przypisując je do swoich urządzeń sieciowych, serwerów czy innych zasobów. Jednakże, IANA nadal monitoruje i rejestruje wszystkie przydzielone adresy IP, aby zapewnić ich unikalność i uniknąć konfliktów.

W przypadku wyczerpania dostępnych adresów IP w danym regionie, IANA współpracuje z Regionalnymi Rejestratorami Internetowymi (RIR), którzy zarządzają adresami IP na poziomie regionalnym. RIR mogą zwrócić się do IANA o przydzielenie dodatkowych bloków adresów, jeśli jest to konieczne.

Ważne jest, aby IANA skrupulatnie zarządzała dostępnymi adresami IP, aby zapewnić, że każda organizacja otrzyma odpowiednią ilość adresów i uniknąć wyczerpania puli adresowej. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie stabilności i funkcjonalności Internetu.

IANA a zarządzanie protokołami internetowymi: Jakie są jej kompetencje w tym zakresie?

IANA, czyli Internet Assigned Numbers Authority, pełni ważną rolę w zarządzaniu protokołami internetowymi. Jej głównym zadaniem jest przydzielanie i rejestrowanie numerów portów oraz typów protokołów używanych w sieciach komputerowych.

IANA odpowiada za utrzymanie centralnej bazy danych, w której gromadzone są informacje dotyczące protokołów internetowych. Dzięki temu możliwe jest skoordynowanie i zapewnienie spójności w stosowaniu tych protokołów na całym świecie.

Jedną z kluczowych kompetencji IANA jest przydzielanie numerów portów. Numer portu to liczba identyfikująca konkretną usługę lub aplikację działającą w sieci. IANA dba o to, aby numery portów były unikalne i nie powtarzały się. Dzięki temu możliwe jest poprawne kierowanie ruchem sieciowym do odpowiednich aplikacji.

ZOBACZ TEŻ:   Atak SSL Stripping. Co to jest, na czym polega, jak się bronić i zabezpieczyć?

Ponadto, IANA zajmuje się również przydzielaniem typów protokołów. Typ protokołu to oznaczenie określające rodzaj protokołu używanego w komunikacji sieciowej. Dzięki temu, urządzenia sieciowe są w stanie rozpoznać i obsłużyć odpowiednie protokoły, co umożliwia poprawne funkcjonowanie sieci.

W przypadku zmiany lub dodania nowych protokołów, IANA jest odpowiedzialna za ich rejestrację i udostępnienie informacji na temat tych protokołów. Dzięki temu, społeczność internetowa ma dostęp do aktualnych danych dotyczących protokołów, co ułatwia tworzenie i rozwijanie aplikacji oraz usług internetowych.

Ważnym aspektem zarządzania protokołami internetowymi przez IANA jest również współpraca z innymi organizacjami, takimi jak Internet Engineering Task Force (IETF) czy Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Wspólnie pracują nad rozwijaniem i standaryzacją protokołów, co przyczynia się do poprawy interoperacyjności i bezpieczeństwa sieci.

Wnioskiem jest to, że IANA pełni kluczową rolę w zarządzaniu protokołami internetowymi. Jej kompetencje obejmują przydzielanie numerów portów, rejestrację typów protokołów oraz utrzymanie bazy danych dotyczącej protokołów. Dzięki temu, IANA przyczynia się do stabilności i efektywności działania Internetu.

Rola IANA w utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa Internetu: Jak wpływa na bezpieczeństwo sieci?

Rola IANA w utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa Internetu jest niezwykle istotna. IANA, jako organizacja odpowiedzialna za zarządzanie globalną infrastrukturą internetową, ma wiele zadań, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo sieci.

Jednym z głównych obszarów, w których IANA wpływa na bezpieczeństwo sieci, jest zarządzanie systemem nazw domenowych (DNS). IANA jest odpowiedzialna za przydzielanie i rejestrowanie domen internetowych oraz zarządzanie głównymi strefami DNS. Dzięki temu zapewnia spójność i stabilność działania systemu DNS, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania Internetu.

Ponadto, IANA pełni również istotną rolę w zarządzaniu numerami IP. Jest odpowiedzialna za przydzielanie bloków adresów IP oraz nadzorowanie ich rozdziału pomiędzy różne regiony świata. Dzięki temu zapobiega się wyczerpywaniu się adresów IP i utrzymuje się stabilność sieci.

Kolejnym obszarem, w którym IANA wpływa na bezpieczeństwo sieci, jest zarządzanie protokołami internetowymi. IANA jest odpowiedzialna za przydzielanie numerów portów oraz identyfikatorów protokołów. Dzięki temu zapewnia się unikalność i spójność w komunikacji między różnymi systemami, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa sieciowego.

Ważną rolą IANA jest również udział w procesie standaryzacji i rozwijania protokołów internetowych. IANA współpracuje z różnymi organizacjami i społecznościami technicznymi, aby zapewnić, że protokoły są bezpieczne, efektywne i zgodne ze standardami. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko wystąpienia luk w zabezpieczeniach sieciowych.

Podsumowując, IANA odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa Internetu poprzez zarządzanie systemem nazw domenowych, numerami IP oraz protokołami internetowymi. Jej działania mają bezpośredni wpływ na spójność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci, co przekłada się na ochronę danych i prywatności użytkowników Internetu.

Struktura organizacyjna IANA: Jak jest zorganizowana i kto nią zarządza?

IANA, czyli Internet Assigned Numbers Authority, jest organizacją odpowiedzialną za zarządzanie globalnym systemem adresów internetowych, numerów IP oraz protokołów internetowych. Struktura organizacyjna IANA jest oparta na współpracy między różnymi podmiotami, które mają wpływ na działanie i decyzje podejmowane przez IANA.

IANA jest zarządzana przez Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), która pełni rolę nadzorczą i koordynacyjną. ICANN jest organizacją non-profit, której celem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa Internetu poprzez zarządzanie systemem nazw domenowych oraz przydzielaniem numerów IP.

W ramach struktury organizacyjnej IANA istnieją trzy główne działy:

1. Dział zarządzania domenami internetowymi

Ten dział odpowiada za rejestrację i zarządzanie nazwami domenowymi, takimi jak .com, .org, .pl itp. Przydziela również unikalne identyfikatory dla różnych krajów i terytoriów.

2. Dział zarządzania numerami IP

Ten dział zajmuje się przydzielaniem bloków adresów IP oraz zarządzaniem bazą danych zawierającą informacje o przypisanych adresach IP.

3. Dział zarządzania protokołami internetowymi

Ten dział odpowiada za rejestrację i zarządzanie różnymi protokołami internetowymi, takimi jak TCP/IP, DNS, SMTP itp. Zapewnia również dokumentację i wsparcie techniczne dla tych protokołów.

Wszystkie decyzje dotyczące zarządzania domenami internetowymi, numerami IP i protokołami internetowymi są podejmowane przez IANA we współpracy z różnymi organizacjami i społecznościami związanymi z Internetem. Istnieją również mechanizmy konsultacji i udziału społeczności w procesie podejmowania decyzji.

Dzięki tej strukturze organizacyjnej IANA jest w stanie skutecznie zarządzać globalnym systemem adresów internetowych, numerów IP oraz protokołów internetowych, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo Internetu dla wszystkich użytkowników.

Proces decyzyjny w IANA: Jak przebiega i kto ma wpływ na decyzje?

Proces decyzyjny w IANA jest kompleksowy i oparty na współpracy różnych podmiotów. Decyzje podejmowane przez IANA mają duże znaczenie dla globalnej społeczności internetowej, dlatego proces ten jest starannie zaplanowany i monitorowany.

Podstawowym organem decyzyjnym w IANA jest Zarząd ds. Domen Internetowych (Domain Name System Management Board – DNSMB). Składa się on z przedstawicieli różnych grup zainteresowanych, takich jak organizacje rządowe, sektor prywatny, społeczność naukowa i użytkownicy Internetu. Zarząd ds. Domen Internetowych odpowiada za podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących zarządzania domenami internetowymi.

ZOBACZ TEŻ:   GraphQL. Co to jest i jak zacząć z GraphQL?

Ponadto, IANA współpracuje również z innymi organizacjami, takimi jak Internet Engineering Task Force (IETF) i Internet Architecture Board (IAB), które mają wpływ na proces decyzyjny w zakresie protokołów internetowych. Współpraca ta ma na celu zapewnienie spójności i zgodności protokołów używanych w Internecie.

Ważnym elementem procesu decyzyjnego w IANA jest również konsultacja społeczna. IANA prowadzi konsultacje publiczne, w których każdy użytkownik Internetu może zgłaszać swoje uwagi i propozycje dotyczące zarządzania domenami, numerami IP i protokołami internetowymi. Konsultacje te mają na celu uwzględnienie różnorodnych perspektyw i potrzeb społeczności internetowej.

Decyzje podejmowane przez IANA są oparte na konsensusie i starannie przemyślane. Wszystkie propozycje są dokładnie analizowane i oceniane pod kątem ich wpływu na stabilność, bezpieczeństwo i rozwój Internetu. Ostateczne decyzje podejmowane są w taki sposób, aby uwzględnić interesy wszystkich zainteresowanych stron.

Znaczenie IANA dla globalnej społeczności internetowej: Jak wpływa na życie użytkowników Internetu?

IANA, czyli Internet Assigned Numbers Authority, odgrywa kluczową rolę dla globalnej społeczności internetowej i ma bezpośredni wpływ na życie użytkowników Internetu. Działa jako autorytet w zakresie przydzielania i zarządzania zasobami internetowymi, co ma istotne znaczenie dla funkcjonowania sieci.

Jednym z głównych sposobów, w jaki IANA wpływa na życie użytkowników Internetu, jest zarządzanie domenami internetowymi. IANA jest odpowiedzialna za przydzielanie i utrzymanie globalnej infrastruktury nazw domenowych, co umożliwia użytkownikom dostęp do różnych stron internetowych. Bez tej roli IANA, nie byłoby możliwe korzystanie z adresów URL i nawigowanie po sieci.

Ponadto, IANA odgrywa istotną rolę w zarządzaniu numerami IP. Przydziela bloki adresów IP dla różnych regionów świata i monitoruje ich wykorzystanie. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie wyczerpania dostępnych adresów IP i zapewnienie, że każde urządzenie podłączone do Internetu ma unikalny identyfikator.

Kolejnym obszarem działalności IANA jest zarządzanie protokołami internetowymi. IANA nadzoruje rejestrację i utrzymanie różnych protokołów, takich jak protokół HTTP czy protokół SMTP. Dzięki temu użytkownicy Internetu mogą korzystać z różnych usług i aplikacji, które działają na określonych protokołach.

Ważną kwestią jest również rola IANA w utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa Internetu. IANA współpracuje z innymi organizacjami, takimi jak ICANN i RIRs, w celu zapewnienia, że zarządzanie zasobami internetowymi odbywa się w sposób odpowiedzialny i zgodny z ustalonymi standardami. Dzięki temu użytkownicy Internetu mogą korzystać z sieci w sposób bezpieczny i niezawodny.

Struktura organizacyjna IANA opiera się na współpracy międzynarodowej. Zarządzana jest przez ICANN, czyli Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, która działa na zasadzie wielostronnego modelu zarządzania. Decyzje dotyczące IANA podejmowane są przy udziale różnych interesariuszy, takich jak rządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa.

Przyszłość IANA stoi przed wieloma wyzwaniami. Wraz z rozwojem technologii i rosnącą liczbą użytkowników Internetu, konieczne będzie ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb i wymagań. IANA będzie musiała nadal zapewniać stabilność, bezpieczeństwo i dostępność zasobów internetowych, aby globalna społeczność internetowa mogła korzystać z Internetu w sposób efektywny i bezpieczny.

Przyszłość IANA: Jakie wyzwania stoją przed nią w przyszłości?

Przyszłość IANA, czyli Internet Assigned Numbers Authority, staje przed wieloma wyzwaniami w kontekście dynamicznego rozwoju technologii internetowych. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych kwestii, które mogą wpływać na przyszłość tej organizacji:

Rozwój technologii

Wraz z postępem technologicznym pojawiają się nowe protokoły, standardy i usługi internetowe. IANA musi być w stanie dostosować się do tych zmian i zapewnić odpowiednie zarządzanie numerami IP, domenami internetowymi i protokołami.

Rozszerzenie adresów IP

Obecny system adresacji IPv4 ma ograniczoną pulę dostępnych adresów IP. W związku z tym, IANA musi radzić sobie z rosnącym zapotrzebowaniem na adresy IP i wspierać przejście na nowszy standard IPv6.

Zapewnienie bezpieczeństwa sieci

Bezpieczeństwo sieci jest coraz większym wyzwaniem w erze cyfrowej. IANA musi skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa zarządzanych przez siebie zasobów, takich jak domeny internetowe i protokoły, aby chronić użytkowników przed atakami cybernetycznymi.

Zarządzanie globalną społecznością internetową

IANA jest odpowiedzialna za współpracę z różnymi podmiotami i organizacjami na całym świecie. W przyszłości będzie musiała nadal rozwijać swoje relacje i zarządzać globalną społecznością internetową w sposób efektywny i transparentny.

Innowacje technologiczne

Przyszłość IANA będzie również związana z innowacjami technologicznymi, takimi jak Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI) czy blockchain. Organizacja będzie musiała monitorować te trendy i dostosować swoje działania do nowych wymagań i możliwości.

Wszystkie te wyzwania wymagają od IANA elastyczności, zdolności do adaptacji i ciągłego doskonalenia. Przyszłość organizacji zależy od jej zdolności do sprostania tym wyzwaniom i utrzymania stabilności oraz bezpieczeństwa Internetu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *