html. co to jest i jak dziala. podstawowe i najwazniejsze informacje o html

HTML. Co to jest i jak działa. Podstawowe i najważniejsze informacje o HTML.

HTML, czyli język, który jest fundamentem każdej strony internetowej, ewoluował od prostych dokumentów tekstowych do zaawansowanych aplikacji webowych. W tym artykule odkryjesz podstawy HTML, zrozumiesz jego strukturę, nauczysz się tworzyć hiperłącza i formularze, a także zobaczysz, jak HTML współpracuje z CSS i JavaScript, aby stworzyć dynamiczne i atrakcyjne strony. Poznaj semantyczne znaczniki HTML5 i ich wpływ na SEO oraz dostępność, zgodnie z standardami W3C.

Najważniejsze informacje

 • HTML jest podstawowym językiem znaczników używanym do tworzenia stron internetowych, odpowiadającym za strukturę i zawartość witryny.
 • Historia HTML sięga 1991 roku, a najnowsza wersja HTML5 wprowadziła wiele ulepszeń, takich jak semantyczne znaczniki czy wsparcie dla multimediów.
 • Każdy dokument HTML składa się z sekcji DOCTYPE, head oraz body, które organizują podstawową strukturę strony.
 • W HTML istnieją różne typy tagów, w tym blokowe i liniowe, które definiują sposób wyświetlania elementów na stronie.
 • Atrybuty tagów, takie jak klasy, identyfikatory czy style, pozwalają na szczegółowe określenie właściwości elementów HTML.
 • Za pomocą HTML można tworzyć hiperłącza i nawigację wewnątrzstronową, co jest kluczowe dla użytkownika końcowego.
 • Formularze HTML umożliwiają interakcję z użytkownikiem i przesyłanie danych do serwera za pomocą metod GET lub POST.
 • HTML5 pozwala na łatwe osadzanie multimediów, takich jak obrazy, filmy i dźwięki bez konieczności stosowania dodatkowych wtyczek.
 • Semantyczne znaczniki HTML5 poprawiają dostępność i SEO strony, pomagając robotom wyszukiwarek lepiej zrozumieć jej zawartość.
 • Deklaracja zapewnia zgodność z aktualnymi standardami W3C i prawidłowe wyświetlanie strony w przeglądarkach.
 • CSS współpracuje z HTML-em w celu nadania stylu elementom strony, a JavaScript dodaje interaktywność i dynamikę.
 • Narzędzia deweloperskie przeglądarek internetowych umożliwiają przeglądanie, edycję i debugowanie kodu HTML.
 • Dobre praktyki kodowania HTML obejmują dbałość o czytelność kodu, semantykę oraz dostępność dla wszystkich użytkowników.
 • Istnieje wiele zasobów do nauki HTML, w tym kursy online, tutoriale oraz oficjalna dokumentacja techniczna.

Zawartość strony

Definicja HTML i jego rola w tworzeniu stron internetowych

HTML, czyli HyperText Markup Language, jest językiem programowania używanym do tworzenia stron internetowych. Jest to podstawowy język stosowany do strukturyzacji i prezentacji treści w internecie. HTML definiuje strukturę strony za pomocą znaczników, które określają rodzaj zawartości i sposób jej wyświetlania.

Rola HTML w tworzeniu stron internetowych jest kluczowa. To właśnie dzięki HTML możemy tworzyć teksty, obrazy, hiperłącza, formularze i wiele innych elementów, które stanowią podstawę każdej strony internetowej. HTML zapewnia również dostępność treści dla różnych urządzeń i przeglądarek, co jest niezwykle istotne w dzisiejszym świecie mobilnym.

Ważne jest zrozumienie podstaw HTML, ponieważ jest to fundamentalny krok w nauce tworzenia stron internetowych. Poznanie składni i struktury HTML pozwala na bardziej efektywne korzystanie z innych technologii webowych, takich jak CSS i JavaScript.

Historia i ewolucja HTML od wersji 1.0 do HTML5

HTML, czyli HyperText Markup Language, jest językiem programowania używanym do tworzenia struktur i prezentacji stron internetowych. Od momentu powstania w 1991 roku, HTML przeszedł wiele zmian i ewolucji, aby sprostać rosnącym wymaganiom i potrzebom twórców stron internetowych.

HTML 1.0

Pierwsza wersja HTML, znana jako HTML 1.0, została wprowadzona w 1993 roku. Była to prosta wersja języka, która umożliwiała tworzenie podstawowych struktur dokumentów internetowych. HTML 1.0 zawierał tylko kilka podstawowych znaczników, takich jak <html>, <head>, <title> i <body>. Nie było w nim wsparcia dla obrazów ani innych zaawansowanych elementów.

HTML 2.0

Kolejna wersja HTML, HTML 2.0, została wydana w 1995 roku. Ta wersja wprowadziła wiele nowych funkcji, takich jak wsparcie dla tabel, formularzy i linków zewnętrznych. Była to również pierwsza wersja HTML, która została ustandaryzowana przez organizację W3C (World Wide Web Consortium).

HTML 3.2

Wersja HTML 3.2 była kolejnym krokiem naprzód w rozwoju języka HTML. Została wydana w 1997 roku i wprowadziła wiele nowych funkcji, takich jak wsparcie dla obrazów, ramek i stylów. HTML 3.2 również wprowadził pojęcie arkuszy stylów (CSS), które umożliwiały oddzielenie prezentacji od struktury dokumentu.

HTML 4.01

HTML 4.01 został wydany w 1999 roku i był jedną z najważniejszych wersji języka HTML. Ta wersja wprowadziła jeszcze więcej nowych funkcji, takich jak wsparcie dla warstw (div), klatek (frameset) i kaskadowych arkuszy stylów (CSS). HTML 4.01 również poprawił semantykę znaczników, umożliwiając lepszą strukturyzację dokumentów.

XHTML

Wraz z rozwojem XML (eXtensible Markup Language), powstała wersja XHTML (Extensible HyperText Markup Language). XHTML było kombinacją HTML i XML, co oznaczało, że dokumenty XHTML musiały być bardziej zgodne z regułami XML. Wersje XHTML 1.0 i XHTML 1.1 były kolejnymi krokami w rozwoju języka HTML.

HTML5

Najnowszą i najbardziej zaawansowaną wersją HTML jest HTML5, która została wprowadzona w 2014 roku. HTML5 wprowadził wiele nowych funkcji i możliwości, które uczyniły tworzenie stron internetowych bardziej interaktywnym i atrakcyjnym. HTML5 wprowadził semantyczne znaczniki, takie jak <header>, <nav>, <section> i <footer>, które umożliwiają lepszą strukturyzację dokumentów i mają pozytywny wpływ na SEO i dostępność.

HTML5 również wprowadził wiele nowych elementów, takich jak wsparcie dla multimediów (obrazy, wideo, audio), canvas dla rysowania grafiki, formularze z walidacją po stronie klienta oraz wiele innych. HTML5 jest obecnie najbardziej powszechnie stosowaną wersją języka HTML i stanowi podstawę większości nowoczesnych stron internetowych.

Podstawowa struktura dokumentu HTML: DOCTYPE, head, body

Podstawowa struktura dokumentu HTML składa się z trzech głównych części: DOCTYPE, head i body. Każda z tych części pełni ważną rolę w definiowaniu struktury i zawartości strony internetowej.

1. DOCTYPE

DOCTYPE jest pierwszym elementem w każdym dokumencie HTML. Określa on typ dokumentu i wersję języka HTML, z którego korzystamy. Poprawne umieszczenie DOCTYPE na początku dokumentu jest kluczowe dla prawidłowego renderowania strony przez przeglądarkę internetową.

<!DOCTYPE html>

2. head

Element head zawiera metadane dotyczące strony, takie jak tytuł, opis, znaczniki meta, styl CSS oraz odwołania do skryptów JavaScript. Wszystkie te informacje są ważne dla przeglądarek, wyszukiwarek i narzędzi indeksujących.

<head>
 <title>Tytuł strony</title>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="description" content="Opis strony">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <script src="script.js"></script>
</head>

3. body

Element body zawiera całą widoczną zawartość strony, taką jak tekst, obrazy, linki, formularze itp. To właśnie tutaj tworzymy treść, którą użytkownicy zobaczą na stronie internetowej.

<body>
 <h1>Nagłówek strony</h1>
 <p>To jest przykładowy paragraf.</p>
 <img src="obraz.jpg" alt="Opis obrazu">
 <a href="https://www.example.com">Link do innej strony</a>
 <form action="submit.php" method="POST">
  <input type="text" name="name" placeholder="Imię">
  <input type="submit" value="Wyślij">
 </form>
</body>

Właściwe umieszczenie DOCTYPE, head i body w każdym dokumencie HTML jest niezwykle istotne dla poprawnego działania strony. Pamiętaj, że DOCTYPE musi być umieszczony na samym początku dokumentu, a wszystkie elementy HTML powinny znajdować się wewnątrz body.

Elementy (tagi) HTML: znaczniki blokowe i znaczniki liniowe

W HTML istnieją dwa rodzaje znaczników: blokowe i liniowe. Znaczniki blokowe są używane do definiowania większych sekcji lub bloków treści na stronie, podczas gdy znaczniki liniowe są stosowane do formatowania i wyróżniania fragmentów tekstu w obrębie tych sekcji.

Znaczniki blokowe mają wpływ na układ strony, ponieważ każdy z nich zaczyna się od nowej linii i zajmuje całą dostępną szerokość. Przykłady popularnych znaczników blokowych to:

 • <div>: używany do tworzenia kontenerów lub sekcji na stronie
 • <p>: służy do oznaczania akapitów tekstu
 • <h1><h6>: stosowane do nagłówków o różnym poziomie hierarchii

Z kolei znaczniki liniowe nie mają wpływu na układ strony i są używane do formatowania tekstu lub dodawania hiperłączy. Przykłady popularnych znaczników liniowych to:

 • <span>: stosowany do formatowania fragmentów tekstu
 • <a>: służy do tworzenia hiperłączy
 • <strong>: używany do wyróżniania ważnych fragmentów tekstu
 • <em>: stosowany do podkreślania lub akcentowania tekstu

Warto zauważyć, że wraz z wprowadzeniem HTML5 pojawiły się również semantyczne znaczniki blokowe, które mają dodatkowe znaczenie dla dostępności i SEO. Przykłady takich znaczników to <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside> i <footer>. Ich stosowanie pozwala na bardziej precyzyjne określenie struktury strony.

Ważne jest również odpowiednie zagnieżdżanie znaczników blokowych i liniowych w celu utrzymania czytelności kodu HTML. Na przykład, znacznik liniowy może być zawarty wewnątrz znacznika blokowego, ale nie na odwrót.

Poniżej przedstawiam tabelę zawierającą kilka przykładów znaczników blokowych i liniowych oraz ich zastosowanie:

Znacznik Zastosowanie
<div> Tworzenie kontenerów lub sekcji na stronie
<p> Oznaczanie akapitów tekstu
<h1><h6> Nagłówki o różnym poziomie hierarchii
<span> Formatowanie fragmentów tekstu
<a> Tworzenie hiperłączy
<strong> Wyróżnianie ważnych fragmentów tekstu
<em> Podkreślanie lub akcentowanie tekstu

Stosowanie odpowiednich znaczników blokowych i liniowych jest kluczowe dla tworzenia dobrze zorganizowanych i semantycznych stron internetowych.

Atrybuty tagów HTML: klasy, identyfikatory, style

W tagach HTML, atrybuty takie jak klasy, identyfikatory i style odgrywają ważną rolę w definiowaniu wyglądu i zachowania elementów na stronie internetowej. Pozwól mi przybliżyć Ci te pojęcia.

Klasy HTML

Klasy HTML są używane do grupowania elementów i nadawania im wspólnych cech stylizacyjnych lub funkcjonalnych. Klasy są zdefiniowane za pomocą atrybutu class i mogą być przypisane do jednego lub wielu elementów na stronie.

Przykład:

<div class="container">
 <p class="highlight">Ten tekst jest wyróżniony.</p>
</div>

W powyższym przykładzie mamy element <div> z klasą „container” oraz element <p> z klasą „highlight”. Dzięki temu możemy łatwo określić style dla wszystkich elementów z klasą „container” lub „highlight” za pomocą arkuszy stylów CSS.

Identyfikatory HTML

Identyfikatory HTML są unikalnymi nazwami przypisanymi do konkretnego elementu na stronie. Służą one do jednoznacznego zidentyfikowania danego elementu i są definiowane za pomocą atrybutu id.

Przykład:

<h1 id="tytul-strony">Tytuł strony</h1>

W powyższym przykładzie mamy element <h1> z identyfikatorem „tytul-strony”. Dzięki temu możemy łatwo odwoływać się do tego elementu za pomocą arkuszy stylów CSS lub skryptów JavaScript.

Style w HTML

Style w HTML pozwalają na definiowanie wyglądu elementów bez konieczności korzystania z zewnętrznych arkuszy stylów CSS. Style są definiowane bezpośrednio w tagach za pomocą atrybutu style.

Przykład:

<p style="color: blue; font-size: 18px;">Ten tekst jest niebieski i ma rozmiar 18px.</p>

W powyższym przykładzie mamy element <p> z zdefiniowanymi stylami bezpośrednio w tagu. Chociaż style wewnętrzne są możliwe do zastosowania, zaleca się jednak korzystanie z zewnętrznych arkuszy stylów CSS dla większej separacji treści od prezentacji.

Atrybuty takie jak klasy, identyfikatory i style w tagach HTML są niezwykle przydatne do tworzenia elastycznych i stylowych stron internetowych. Pamiętaj jednak, aby używać ich z umiarem i zgodnie z zasadami dobrego kodowania HTML.

Tworzenie hiperłączy i nawigacji wewnątrz strony za pomocą HTML

Tworzenie hiperłączy jest jednym z podstawowych elementów tworzenia stron internetowych za pomocą HTML. Znacznik <a> jest używany do tworzenia hiperłączy, które pozwalają użytkownikom przechodzić z jednej strony na drugą lub przenosić się do innych sekcji tej samej strony.

Aby utworzyć hiperłącze, musisz użyć atrybutu href, który określa adres URL docelowej strony lub sekcji. Na przykład:

<a href="https://www.webporadnik.pl">Przejdź do Webporadnika</a>

W powyższym przykładzie, po kliknięciu na link „Przejdź do Webporadnika”, użytkownik zostanie przeniesiony na stronę główną Webporadnika.

Aby otworzyć hiperłącze w nowej karcie lub oknie przeglądarki, możesz dodać atrybut target=”_blank”. Na przykład:

<a href="https://www.webporadnik.pl" target="_blank">Otwórz Webporadnik w nowej karcie</a>

Ten kod spowoduje otwarcie strony Webporadnika w nowej karcie przeglądarki.

Nawigacja wewnątrz strony za pomocą kotwic (anchor links)

Kotwice, znane również jako anchor links, pozwalają użytkownikom przenosić się do określonych sekcji na tej samej stronie. Aby utworzyć kotwicę, musisz najpierw ustawić znacznik <a> z atrybutem name w miejscu, do którego chcesz przenieść użytkownika. Na przykład:

<a name="sekcja1"></a>

Następnie możesz utworzyć hiperłącze, które przeniesie użytkownika do tej konkretnej sekcji. Na przykład:

<a href="#sekcja1">Przejdź do Sekcji 1</a>

Po kliknięciu na ten link, użytkownik zostanie przewieziony do sekcji oznaczonej kotwicą „sekcja1”.

Znaczenie anchor textów dla optymalizacji SEO

Anchor text, czyli tekst używany jako link, ma duże znaczenie dla optymalizacji SEO. Dobre praktyki SEO zalecają używanie anchor textów, które są opisowe i odzwierciedlają zawartość strony docelowej. Zamiast używać ogólnych słów lub fraz jako anchor texty, warto wybrać słowa kluczowe lub krótkie zdania, które dokładnie opisują zawartość strony docelowej.

Na przykład, zamiast używać anchor textu „Kliknij tutaj” dla linku do artykułu o tworzeniu stron internetowych, lepiej jest użyć anchor textu „Przeczytaj poradnik o tworzeniu stron internetowych”.

Używanie odpowiednich anchor textów pomaga wyszukiwarkom zrozumieć temat i treść strony docelowej, co może przyczynić się do lepszego pozycjonowania w wynikach wyszukiwania.

 • Hiperłącza – umożliwiają przechodzenie z jednej strony na drugą lub przenoszenie się do innych sekcji tej samej strony.
 • Kotwice – pozwalają na nawigację wewnątrz strony, przenosząc użytkownika do określonych sekcji.
 • Anchor text – tekst używany jako link, mający duże znaczenie dla optymalizacji SEO.

Poniżej znajdują się przykładowe kody HTML ilustrujące tworzenie hiperłączy i nawigacji wewnątrz strony:

<a href="https://www.webporadnik.pl">Przejdź do Webporadnika</a>

<a href="https://www.webporadnik.pl" target="_blank">Otwórz Webporadnik w nowej karcie</a>

<a name="sekcja1"></a>
<a href="#sekcja1">Przejdź do Sekcji 1</a>

Pamiętaj, że tworzenie hiperłączy i nawigacji wewnątrz strony za pomocą HTML jest niezbędne dla zapewnienia łatwego poruszania się użytkownikom po Twojej stronie.

Wprowadzenie do formularzy HTML: metody GET i POST

Formularze HTML są nieodłącznym elementem interaktywnych stron internetowych, które umożliwiają użytkownikom przesyłanie danych do serwera. Metody GET i POST są dwiema najczęściej używanymi metodami do przesyłania danych z formularzy.

Metoda GET jest najprostszą i najbardziej powszechną metodą. Dane przesyłane za pomocą metody GET są dołączane do adresu URL jako parametry. Na przykład, jeśli formularz zawiera pole „imie” i użytkownik wprowadza wartość „Jan”, to adres URL będzie wyglądał tak: www.przykladowastrona.pl?imie=Jan. Metoda GET jest wykorzystywana głównie do pobierania danych z serwera, takich jak wyniki wyszukiwania lub wyświetlanie treści statycznych.

Metoda POST jest bardziej zaawansowana i bezpieczniejsza niż metoda GET. Dane przesyłane za pomocą metody POST są wysyłane w ciele żądania HTTP, a nie są widoczne w adresie URL. Jest to szczególnie przydatne, gdy przesyłane dane zawierają poufne informacje, takie jak hasła czy dane osobowe. Metoda POST jest często stosowana do przesyłania danych z formularzy logowania, rejestracji czy płatności.

Aby określić, jaka metoda powinna być użyta w formularzu, należy ustawić odpowiedni atrybut „method” w tagu <form>. Na przykład: <form method="GET" action="/przetwarzanie-danych">. Atrybut „action” określa adres URL, do którego zostaną przesłane dane z formularza.

Oczywiście, zarówno metoda GET, jak i POST mają swoje zalety i ograniczenia. Przy wyborze odpowiedniej metody należy wziąć pod uwagę rodzaj przesyłanych danych, ich poufność oraz wymagania bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiam tabelę porównującą obie metody:

Metoda Zalety Ograniczenia
GET – Prosta implementacja
– Dane widoczne w adresie URL
– Możliwość udostępniania linków do wyników wyszukiwania
– Ograniczona ilość przesyłanych danych (maksymalnie około 2000 znaków)
– Dane widoczne dla użytkowników
– Brak wsparcia dla przesyłania plików
POST – Bezpieczne przesyłanie danych (dane nie są widoczne w adresie URL)
– Możliwość przesyłania większych ilości danych
– Wsparcie dla przesyłania plików
– Skomplikowana implementacja
– Brak możliwości udostępniania linków do wyników wyszukiwania

Pamiętaj, że wybór odpowiedniej metody zależy od konkretnego przypadku i wymagań projektu. Dobrze jest zawsze uwzględnić aspekty bezpieczeństwa, poufności danych oraz wydajności.

Osadzanie multimediów: obrazy, wideo i audio w HTML

Osadzanie multimediów, takich jak obrazy, wideo i audio, w HTML jest nieodłączną częścią tworzenia atrakcyjnych i interaktywnych stron internetowych. Dzięki temu możemy wzbogacić treść naszej strony, przyciągając uwagę użytkowników i dostarczając im wartościowe doświadczenia.

Tagi i atrybuty HTML do osadzania multimediów

W HTML mamy kilka tagów i atrybutów, które umożliwiają nam osadzanie różnych rodzajów multimediów:

 • <img>: Ten tag służy do osadzania obrazów na stronie. Możemy określić atrybuty takie jak src (adres URL obrazu), alt (alternatywny tekst dla obrazu) i wiele innych, aby dostosować wygląd i zachowanie obrazu.
 • <video>: Ten tag pozwala na osadzanie plików wideo na stronie. Możemy użyć atrybutów takich jak src (adres URL pliku wideo), controls (wyświetlanie standardowych kontrolerów odtwarzania) i wiele innych, aby dostosować odtwarzacz wideo.
 • <audio>: Ten tag umożliwia osadzanie plików dźwiękowych na stronie. Podobnie jak w przypadku tagu <video>, możemy użyć atrybutów takich jak src (adres URL pliku dźwiękowego), controls (wyświetlanie standardowych kontrolerów odtwarzania) i wiele innych, aby dostosować odtwarzacz audio.

Dostępność i SEO przy osadzaniu multimediów

Podczas osadzania multimediów w HTML ważne jest, aby pamiętać o dostępności i optymalizacji pod kątem SEO. Oznacza to, że powinniśmy stosować semantyczne znaczniki HTML5 i odpowiednie atrybuty, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszych multimediów oraz umożliwić wyszukiwarkom zrozumienie treści.

Przy osadzaniu obrazów, należy pamiętać o dodaniu alternatywnego tekstu za pomocą atrybutu alt. Jest to ważne dla osób korzystających z czytników ekranowych oraz dla poprawy indeksowalności obrazów przez wyszukiwarki.

W przypadku osadzania wideo i audio, warto dodać napisy lub transkrypty dla osób niesłyszących oraz umożliwić kontrolę odtwarzania za pomocą standardowych kontrolerów. Ponadto, odpowiednie oznaczenie tagów i atrybutów pomoże wyszukiwarkom zrozumieć treść multimediów i poprawi indeksowalność strony.

Różnice w osadzaniu obrazów, wideo i audio

Osadzanie obrazów, wideo i audio w HTML różni się nieco pod względem składni i dostępnych opcji. Na przykład, tag <img> jest jedynym tagiem, który nie wymaga zamknięcia. Natomiast tagi <video> i <audio> muszą być zamykane za pomocą </video> i </audio>.

Ponadto, tag <img> pozwala tylko na osadzanie statycznych obrazów, podczas gdy tagi <video> i <audio> umożliwiają odtwarzanie dynamicznych plików wideo i audio.

Przykłady osadzania multimediów w HTML

Oto kilka praktycznych przykładów osadzania multimediów w HTML:

<img src="obraz.jpg" alt="Opis obrazu">

<video src="film.mp4" controls>
 Twoja przeglądarka nie obsługuje odtwarzacza wideo.
</video>

<audio src="muzyka.mp3" controls>
 Twoja przeglądarka nie obsługuje odtwarzacza audio.
</audio>

Pamiętaj, że powinieneś dostosować ścieżki do plików wideo, audio i obrazów, aby odwoływały się do odpowiednich lokalizacji na Twoim serwerze.

Semantyczne znaczniki HTML5 i ich wpływ na dostępność oraz SEO

Semantyczne znaczniki HTML5 są kluczowym elementem w tworzeniu dostępnych i zoptymalizowanych pod kątem SEO stron internetowych. Odpowiednie użycie tych znaczników nie tylko ułatwia robotom wyszukiwarek zrozumienie struktury i treści strony, ale także poprawia dostępność dla osób korzystających z czytników ekranowych.

Oto kilka najważniejszych semantycznych znaczników HTML5 i ich wpływ na dostępność oraz SEO:

Znacznik Opis Wpływ na dostępność Wpływ na SEO
<header> Określa nagłówek strony lub sekcji Zwiększa czytelność strony dla czytników ekranowych Pomaga w identyfikacji kluczowych treści strony przez roboty wyszukiwarek
<nav> Definiuje nawigację strony Ułatwia użytkownikom korzystanie z menu nawigacyjnego Pozytywnie wpływa na indeksowanie i ocenę strony przez wyszukiwarki
<main> Oznacza główną treść strony Ułatwia nawigację i dostęp do kluczowych informacji Wyróżnia istotne treści dla wyszukiwarek
<article> Określa niezależny, samodzielny artykuł lub treść Ułatwia korzystanie z czytników ekranowych i nawigację po stronie Pomaga w identyfikacji i indeksowaniu istotnych treści przez wyszukiwarki
<section> Grupuje powiązane tematycznie elementy strony Ułatwia nawigację po stronie dla osób z niepełnosprawnościami Pozytywnie wpływa na indeksowanie i ocenę strony przez wyszukiwarki
<aside> Oznacza sekcję zawierającą treści poboczne lub pomocnicze Zwiększa dostępność dla osób korzystających z czytników ekranowych Pozytywnie wpływa na ocenę strony przez wyszukiwarki
<footer> Określa stopkę strony Ułatwia nawigację po stronie i dostęp do informacji kontaktowych Pomaga w identyfikacji kluczowych treści strony przez roboty wyszukiwarek

Używanie semantycznych znaczników HTML5 nie tylko poprawia dostępność i SEO, ale także ułatwia utrzymanie i rozwój strony. Dzięki zrozumiałej strukturze kodu, inni programiści mogą łatwiej pracować nad projektem, a zmiany wizualne czy funkcjonalne mogą być wprowadzane bez konieczności ingerencji w cały kod strony.

Pamiętaj, żeby stosować semantyczne znaczniki HTML5 zgodnie z ich przeznaczeniem i unikać nadużywania ich tylko ze względów stylistycznych. W ten sposób zapewnisz optymalne korzyści zarówno dla użytkowników, jak i wyszukiwarek internetowych.

Znaczenie deklaracji i standardów W3C

Deklaracja jest jednym z pierwszych elementów, które znajdują się w dokumencie HTML. Jest to wskazanie na używaną wersję HTML i informacja dla przeglądarki, jak ma interpretować kod strony.

Standardy W3C (World Wide Web Consortium) są organizacją, która określa zasady poprawnego pisania kodu HTML. Dzięki nim można tworzyć strony internetowe, które są zgodne z przeglądarkami i zapewniają spójne wyświetlanie na różnych urządzeniach.

Historia i ewolucja standardów HTML są fascynujące. Od pierwszej wersji HTML 1.0, która pojawiła się w 1993 roku, do najnowszej wersji HTML5, język ten przeszedł wiele zmian i udoskonaleń. Wprowadzono nowe znaczniki, atrybuty i funkcje, które umożliwiają tworzenie bardziej zaawansowanych i interaktywnych stron internetowych.

Warto zaznaczyć, że deklaracja jest obecnie rekomendowana jako standard dla wszystkich nowych projektów. Zapewnia ona zgodność z najnowszymi przeglądarkami i eliminuje problemy związane z różnicami interpretacji kodu przez różne oprogramowanie.

Standardy W3C są niezwykle istotne dla twórców stron internetowych. Utrzymywanie zgodności z tymi standardami pozwala na lepszą dostępność i indeksowalność strony przez wyszukiwarki. Ponadto, korzystanie z semantycznych znaczników HTML5, które zostały wprowadzone wraz z tymi standardami, ma pozytywny wpływ na SEO, czyli pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.

HTML a CSS: Jak arkusze stylów zmieniają wygląd strony internetowej

Arkusze stylów (CSS) są nieodłącznym elementem każdej strony internetowej. Dzięki nim możemy zmieniać wygląd i styl naszej strony, nadając jej unikalny charakter. Bez zastosowania arkuszy stylów, strona internetowa byłaby po prostu zbiorem surowych informacji tekstowych.

Arkusz stylów to plik, który zawiera reguły dotyczące formatowania i wyglądu elementów na stronie. Za pomocą CSS możemy kontrolować takie aspekty jak kolor, czcionka, rozmiar, odstępy czy tło. Dzięki temu możemy nadać stronie spójny wygląd i dostosować ją do naszych preferencji estetycznych.

Zmiana wyglądu elementów strony

Arkusz stylów umożliwia nam zmianę wyglądu różnych elementów strony internetowej. Możemy ustawić kolor tła dla całej strony lub poszczególnych sekcji, zmienić czcionkę i jej rozmiar, dodawać efekty specjalne (np. cienie czy gradienty) oraz kontrolować odstępy między elementami.

Przykładowo, jeśli chcemy zmienić kolor tła całej strony na jasnoszary, możemy użyć poniższego kodu CSS:

body {
 background-color: lightgray;
}

W ten sposób nadajemy wszystkim elementom <body> na stronie kolor tła lightgray.

Kaskadowość i selektory CSS

Jedną z najważniejszych cech CSS jest kaskadowość, czyli hierarchiczne stosowanie reguł stylów. Dzięki temu możemy precyzyjnie kontrolować, które reguły zostaną zastosowane do konkretnych elementów strony.

Selektory CSS pozwalają nam wybrać konkretne elementy, do których chcemy zastosować reguły stylów. Możemy wybierać elementy po ich nazwie (np. <p>, <h1>, <a>), klasach, identyfikatorach lub innych atrybutach. Na przykład, jeśli chcemy zmienić kolor wszystkich nagłówków pierwszego poziomu na czerwony, możemy użyć selektora:

h1 {
 color: red;
}

W ten sposób nadajemy wszystkim elementom <h1> na stronie kolor czerwony.

Arkusz stylów może zawierać wiele reguł dotyczących różnych elementów strony. Dzięki temu możemy precyzyjnie kontrolować wygląd i styl naszej strony internetowej.

HTML a JavaScript: Dodawanie interaktywności do stron internetowych

JavaScript jest językiem programowania, który odgrywa kluczową rolę w ulepszaniu interaktywności stron internetowych. Dzięki JavaScriptowi możemy dodać dynamiczne funkcje do naszych stron, które reagują na działania użytkowników i tworzą bardziej zaangażowane i interaktywne doświadczenia.

W celu osadzenia JavaScriptu w kodzie HTML możemy użyć tagu <script>. Możemy umieścić kod JavaScript bezpośrednio wewnątrz tagu <script>, ale zaleca się również korzystanie z zewnętrznych plików skryptowych, które są ładowane przez tag <script>. To pozwala na lepszą separację kodu HTML i JavaScript oraz ułatwia zarządzanie skryptami na stronie.

Jednym z najważniejszych aspektów JavaScriptu jest jego zdolność do reagowania na działania użytkownika na stronie internetowej. Może to obejmować kliknięcie przycisku, najechanie kursorem na element, wprowadzenie danych do formularza i wiele innych akcji. Dzięki temu możemy tworzyć interaktywne elementy, takie jak przesuwane suwaki, rozwijane menu, animacje i wiele innych.

Separacja kodu HTML i JavaScript ma wiele korzyści. Po pierwsze, ułatwia to zarządzanie i utrzymanie kodu, ponieważ mamy oddzielne pliki dla HTML i JavaScript. Po drugie, umożliwia to wielokrotne użycie tych samych skryptów na różnych stronach internetowych. Po trzecie, zewnętrzne pliki skryptowe mogą być ładowane asynchronicznie, co przyspiesza ładowanie strony.

Oto kilka przykładów zastosowań JavaScriptu na stronach internetowych:

 • Dodawanie walidacji formularzy, aby sprawdzić poprawność wprowadzanych danych przed wysłaniem formularza.
 • Tworzenie interaktywnych galerii zdjęć, które pozwalają użytkownikom przewijać i powiększać obrazy.
 • Implementacja animacji i efektów specjalnych, takich jak pokazy slajdów i przesuwające się elementy.
 • Dynamiczne aktualizowanie zawartości strony bez konieczności odświeżania całej strony, na przykład za pomocą technologii AJAX.
 • Obsługa zdarzeń, takich jak kliknięcia, najechanie kursorem czy przewijanie strony.

Wnioskiem jest to, że JavaScript jest niezwykle ważnym narzędziem do dodawania interaktywności do stron internetowych. Dzięki niemu możemy tworzyć dynamiczne i atrakcyjne strony, które angażują użytkowników i zapewniają im lepsze doświadczenia podczas korzystania z naszych stron.

Narzędzia deweloperskie: Jak przeglądać i debugować kod HTML w przeglądarce

Aby przeglądać i debugować kod HTML w przeglądarce, można skorzystać z narzędzi deweloperskich, które są dostępne w większości popularnych przeglądarek internetowych. Narzędzia te zapewniają wiele przydatnych funkcji, które ułatwiają analizę, inspekcję i modyfikację kodu HTML.

Otwieranie narzędzi deweloperskich w różnych przeglądarkach

W celu otwarcia narzędzi deweloperskich w przeglądarce można skorzystać z różnych skrótów klawiaturowych lub menu przeglądarki. Oto kilka popularnych sposobów otwierania narzędzi deweloperskich w różnych przeglądarkach:

 • Google Chrome: Kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie internetowej i wybierz opcję „Zbadaj element” lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+I.
 • Mozilla Firefox: Kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie internetowej i wybierz opcję „Zbadaj element” lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+I.
 • Microsoft Edge: Kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie internetowej i wybierz opcję „Zbadaj element” lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+I.
 • Safari: Kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie internetowej i wybierz opcję „Zbadaj element” lub naciśnij kombinację klawiszy Option+Command+I.

Funkcje narzędzi deweloperskich

Narzędzia deweloperskie oferują wiele przydatnych funkcji, które ułatwiają pracę z kodem HTML. Oto kilka z nich:

 • Inspekcja elementu: Pozwala na podgląd i edycję kodu HTML oraz stylów CSS w czasie rzeczywistym. Można sprawdzić strukturę dokumentu, zmieniać wartości atrybutów i testować różne style.
 • Debugowanie: Narzędzia deweloperskie umożliwiają debugowanie kodu JavaScript, co jest szczególnie przydatne podczas tworzenia interaktywnych funkcji na stronie internetowej.
 • Zmiana stylów CSS: Można eksperymentować z różnymi stylami CSS, edytując je bezpośrednio w narzędziach deweloperskich. To pozwala na szybkie dostosowanie wyglądu strony.
 • Analiza wydajności: Narzędzia deweloperskie oferują również narzędzia do analizy wydajności strony, które pozwalają zidentyfikować potencjalne problemy i zoptymalizować czas ładowania strony.

Korzystanie z narzędzi deweloperskich jest nie tylko przydatne podczas tworzenia i debugowania stron internetowych, ale także pomaga w poprawie wydajności i dostępności strony. Dzięki nim można zoptymalizować kod HTML, sprawdzić czy strona jest responsywna na różnych urządzeniach oraz zapewnić dostępność dla osób korzystających z czytników ekranowych.

Dobre praktyki kodowania HTML: czytelność, semantyka, dostępność

W celu tworzenia czytelnego kodu HTML warto zastosować kilka dobrych praktyk. Po pierwsze, unikaj nadmiernego zagnieżdżania elementów. Im bardziej złożona struktura kodu, tym trudniej jest go czytać i zrozumieć. Staraj się utrzymywać kod jak najprostszym i przejrzystym.

Kolejnym ważnym aspektem jest odpowiednie formatowanie kodu. Używaj wcięć i odstępów, aby ułatwić czytanie kodu. Dzięki temu łatwiej będzie zidentyfikować hierarchię elementów i zrozumieć strukturę strony.

Komentowanie kodu to również ważny element czytelności. Dodawanie komentarzy pozwala wyjaśnić funkcje i strukturę kodu, co ułatwia pracę zarówno Tobie, jak i innym programistom, którzy mogą pracować nad projektem w przyszłości.

Semantyka w HTML

Ważnym aspektem tworzenia stron internetowych jest stosowanie semantycznych znaczników HTML. Semantyka pozwala na nadanie właściwego znaczenia elementom na stronie, co ma wpływ na dostępność i SEO.

Stosowanie odpowiednich znaczników HTML, takich jak <header>, <nav>, <main>, <footer>, pozwala na lepsze zrozumienie struktury strony przez przeglądarki i wyszukiwarki. Dzięki temu poprawia się dostępność dla osób korzystających z czytników ekranowych, a także wpływa na lepsze pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.

Ważne jest jednak unikanie nadużywania znaczników blokowych do stylizacji. Zamiast tego, używaj ich zgodnie z ich semantycznym przeznaczeniem. W przypadku stylizacji elementów, warto korzystać z arkuszy stylów CSS lub innych technik.

Dostępność strony internetowej

Dostępność strony internetowej to kluczowy aspekt, który powinien być brany pod uwagę podczas tworzenia stron. Aby zapewnić dostępność, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Pierwszą z nich jest czytelny i logiczny porządek elementów na stronie. Umieszczanie elementów w odpowiedniej kolejności ułatwia nawigację dla użytkowników, zwłaszcza dla osób korzystających z czytników ekranowych.

Kolejnym ważnym aspektem jest użycie atrybutów alt w tagach obrazów. Dzięki temu osoby korzystające z czytników ekranowych będą mogły odczytać opis obrazu i zrozumieć, o co chodzi.

Ostatnim, ale nie mniej istotnym aspektem jest responsywność strony. Upewnij się, że strona jest dostosowana do różnych urządzeń, takich jak telefony komórkowe, tablety i komputery. Dzięki temu użytkownicy będą mogli wygodnie korzystać ze strony niezależnie od używanego urządzenia.

Zasoby do nauki HTML: kursy, tutoriale, dokumentacja

Aby nauczyć się HTML, istnieje wiele różnych zasobów, które mogą Ci pomóc zdobyć wiedzę i umiejętności. Oto kilka wartościowych źródeł, które możesz wykorzystać:

Kursy online

Obecnie istnieje wiele platform e-learningowych, które oferują kursy HTML dla początkujących i zaawansowanych użytkowników. Niektóre z najpopularniejszych platform to:

 • Udemy: Udemy to platforma, na której znajdziesz wiele kursów HTML o różnym poziomie trudności. Możesz wybrać kurs prowadzony przez doświadczonych instruktorów i uczyć się w dogodnym dla siebie tempie.
 • Coursera: Coursera oferuje kursy HTML prowadzone przez renomowane uniwersytety i specjalistów z branży. Możesz zdobyć certyfikat po ukończeniu kursu i podnosić swoje kwalifikacje.
 • Codecademy: Codecademy to interaktywna platforma, która umożliwia naukę HTML poprzez praktyczne ćwiczenia. Możesz uczyć się poprzez kodowanie i natychmiast otrzymywać informacje zwrotne.

Tutoriale HTML

Jeśli wolisz uczyć się samodzielnie, istnieje wiele stron internetowych, które oferują darmowe tutoriale HTML. Oto kilka z nich:

 • W3Schools: W3Schools to popularna strona z dokumentacją i tutorialami dotyczącymi wielu technologii internetowych, w tym HTML. Znajdziesz tam wiele przykładów i wyjaśnień.
 • MDN Web Docs: MDN Web Docs to oficjalna dokumentacja Mozilla Developer Network, która zawiera szczegółowe informacje na temat HTML i innych technologii webowych.
 • HTML.com: HTML.com to strona internetowa, która oferuje wiele artykułów i tutoriali dotyczących HTML. Możesz znaleźć tam informacje na różne tematy związane z HTML.

Dokumentacja HTML

Jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o HTML jest oficjalna dokumentacja W3C (World Wide Web Consortium). Dokumentacja ta zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich elementów i atrybutów HTML, oraz opisuje standardy i zalecenia dotyczące używania języka HTML.

Aby uzyskać dostęp do oficjalnej dokumentacji HTML, możesz odwiedzić stronę https://www.w3.org/TR/html52/. Tam znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci tworzyć zgodne ze standardami strony internetowe.

Pamiętaj, że nauka HTML wymaga praktyki i eksperymentowania. Korzystając z różnych zasobów, takich jak kursy, tutoriale i dokumentacja, będziesz mógł rozwijać swoje umiejętności w tworzeniu atrakcyjnych i funkcjonalnych stron internetowych.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie są podstawowe funkcje języka HTML w tworzeniu stron internetowych?

Podstawową funkcją języka HTML jest strukturyzowanie treści na stronie internetowej za pomocą znaczników. HTML umożliwia tworzenie nagłówków, paragrafów, list, tabel, obrazów i innych elementów. Pozwala również na tworzenie hiperłączy, formularzy i osadzanie multimediów. Dzięki HTML możemy również wprowadzać semantykę do naszej strony, co jest ważne dla dostępności i SEO.

Czym różni się HTML5 od poprzednich wersji HTML?

HTML5 to najnowsza wersja języka HTML, która wprowadza wiele nowych funkcji i usprawnień. Różni się od poprzednich wersji HTML przede wszystkim tym, że wprowadza semantyczne znaczniki, które pozwalają lepiej strukturyzować treść strony. Dodatkowo, HTML5 wprowadza obsługę multimediów bez konieczności korzystania z wtyczek, umożliwia tworzenie bardziej interaktywnych formularzy oraz współpracuje z CSS i JavaScriptem w celu bardziej zaawansowanej stylizacji i interaktywności strony.

Co to jest DOCTYPE i dlaczego jest ważny w dokumencie HTML?

DOCTYPE to deklaracja typu dokumentu w HTML, która informuje przeglądarkę internetową o wersji języka HTML, zgodności i sposobie interpretacji kodu strony. Jest to ważne, ponieważ różne wersje HTML mają różne funkcje i składnię, a poprawne określenie DOCTYPE zapewnia, że strona zostanie prawidłowo wyrenderowana przez przeglądarkę. Bez poprawnego DOCTYPE, przeglądarka może interpretować kod strony nieprawidłowo, co prowadzi do błędów wyświetlania i niezgodności z oczekiwaniami użytkowników.

Jakie są różnice między znacznikami blokowymi a liniowymi w HTML?

Różnica między znacznikami blokowymi a liniowymi w HTML polega na sposobie, w jaki są one renderowane przez przeglądarkę. Znaczniki blokowe, takie jak <div> czy <p>, tworzą oddzielne bloki na stronie i zajmują całą dostępną szerokość. Z kolei znaczniki liniowe, takie jak <span> czy <a>, nie tworzą nowej linii i zajmują tylko tyle miejsca, ile jest potrzebne do wyświetlenia zawartości.

Do czego służą atrybuty w tagach HTML i jakie są najczęściej używane?

Atrybuty w tagach HTML służą do dodawania dodatkowych informacji lub określania właściwości elementów na stronie. Najczęściej używane atrybuty to: class (do nadawania klas elementom), id (do identyfikowania unikalnych elementów), src (do określania źródła obrazka lub multimediów), href (do tworzenia hiperłączy) oraz style (do definiowania stylów CSS dla danego elementu).

Jak stworzyć hiperłącze w HTML i co to jest nawigacja wewnątrzstronowa?

Aby stworzyć hiperłącze w HTML, użyj znacznika <a> i atrybutu href, który określa adres docelowy. Nawigacja wewnątrzstronowa polega na tworzeniu odnośników do innych sekcji na tej samej stronie. Aby to zrobić, użyj atrybutu href z wartością „#” i id sekcji, do której chcesz się przenieść. Na przykład: <a href=”#sekcja1″>Przejdź do sekcji 1</a>. Następnie dodaj id do odpowiedniej sekcji: <h3 id=”sekcja1″>Sekcja 1</h3>.

W jaki sposób formularze HTML pozwalają na interakcję z użytkownikiem?

Formularze HTML pozwalają na interakcję z użytkownikiem poprzez umożliwienie im wprowadzania danych i przesyłanie ich do serwera. Za pomocą różnych typów pól formularza, takich jak pola tekstowe, pola wyboru, przyciski radio i wiele innych, użytkownicy mogą wprowadzać informacje, takie jak imię, adres e-mail czy preferencje. Po wypełnieniu formularza, dane mogą być przetwarzane przez serwer i wykorzystywane do różnych celów, takich jak rejestracja użytkownika, wysyłanie wiadomości e-mail czy składanie zamówienia.

Jak osadzić multimedia na stronie internetowej za pomocą HTML bez użycia wtyczek?

Aby osadzić multimedia na stronie internetowej za pomocą HTML bez użycia wtyczek, możemy skorzystać z elementu <video> dla filmów i <audio> dla plików dźwiękowych. Wewnątrz tych elementów możemy podać adres URL do pliku multimedialnego lub użyć atrybutu src. Dodatkowo, możemy określić atrybuty takie jak szerokość, wysokość i kontrolki, aby dostosować odtwarzanie mediów.

Dlaczego semantyczne znaczniki HTML5 są ważne dla dostępności i SEO?

Semantyczne znaczniki HTML5 są ważne dla dostępności i SEO, ponieważ pomagają przeglądarkom i wyszukiwarkom lepiej zrozumieć strukturę i znaczenie treści na stronie. Dzięki odpowiedniemu użyciu semantyki, osoby korzystające z czytników ekranowych mogą łatwiej nawigować po stronie, a wyszukiwarki mogą lepiej indeksować i wyświetlać stronę w wynikach wyszukiwania. To z kolei przekłada się na lepszą dostępność dla użytkowników oraz poprawia pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.

Co to jest deklaracja i jak wpływa na wyświetlanie strony?

Deklaracja to pierwsza linia kodu w dokumencie HTML, która informuje przeglądarkę o wersji języka HTML, jakiej należy użyć do interpretacji strony. Jest to ważne, ponieważ różne wersje HTML mogą mieć różne zasady składni i funkcje. Poprawne użycie deklaracji zapewnia, że strona będzie wyświetlana zgodnie z najnowszymi standardami i zgodnie z intencjami autora.

Jak CSS współpracuje z HTML-em w celu stylizacji stron internetowych?

CSS (Cascading Style Sheets) jest językiem używanym do stylizacji stron internetowych. Współpracuje on z HTML-em poprzez selektory, które identyfikują elementy HTML, a następnie definiują ich wygląd i układ. Za pomocą CSS możemy zmieniać kolory, czcionki, tła, marginesy i wiele innych właściwości elementów HTML. Dzięki temu możemy nadawać stronie spójny wygląd i dostosowywać ją do naszych potrzeb.

W jaki sposób JavaScript może dodać interaktywność do strony opartej na HTML?

JavaScript jest językiem programowania, który umożliwia dodanie interaktywności do stron opartych na HTML. Może on manipulować elementami strony, reagować na działania użytkownika i zmieniać zawartość strony w czasie rzeczywistym. JavaScript może być używany do walidacji formularzy, tworzenia animacji, obsługi zdarzeń, pobierania i wysyłania danych z serwera oraz wielu innych funkcji, które sprawiają, że strona staje się bardziej dynamiczna i interaktywna.

Jak można używać narzędzi deweloperskich przeglądarek do pracy z kodem HTML?

Aby używać narzędzi deweloperskich przeglądarek do pracy z kodem HTML, wystarczy otworzyć stronę internetową, którą chcemy edytować, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Zbadaj element” lub „Inspect element”. W narzędziach deweloperskich będziemy mieć dostęp do kodu HTML strony, gdzie możemy edytować, debugować i testować zmiany. Możemy również sprawdzać stylizację, wyświetlanie elementów oraz analizować błędy w kodzie HTML.

Jakie są dobre praktyki kodowania HTML, aby strona była czytelna i dostępna dla wszystkich?

Dobre praktyki kodowania HTML mają kluczowe znaczenie dla czytelności i dostępności strony. Oto kilka zaleceń:

1. Używaj semantycznych znaczników: Poprawne użycie znaczników, takich jak <header>, <nav>, <main> i <footer>, ułatwia zrozumienie struktury strony.

2. Unikaj nadużywania divów: Stosuj znaczniki HTML zgodnie z ich przeznaczeniem, zamiast polegać na divach do wszystkiego.

3. Zadbaj o czytelność kodu: Używaj odpowiedniego wcięcia, komentarzy i konsekwentnego formatowania, aby kod był łatwy do zrozumienia i utrzymania.

4. Dostosuj się do standardów: Sprawdź, czy twój kod jest zgodny z aktualnymi standardami HTML, takimi jak HTML5.

5. Zapewnij dostępność: Dodawaj alternatywne teksty dla obrazów, używaj odpowiednich nagłówków i etykiet dla formularzy oraz dbaj o kontrast kolorów dla osób z wadami wzroku.

Pamiętaj, że dobre praktyki kodowania HTML przyczyniają się do lepszej dostępności, czytelności i optymalizacji strony dla wszystkich użytkowników.

Gdzie szukać materiałów edukacyjnych, aby nauczyć się HTML?

Jeśli chcesz nauczyć się HTML, istnieje wiele miejsc, gdzie możesz znaleźć materiały edukacyjne. Możesz zacząć od darmowych kursów online, takich jak Codecademy, W3Schools lub Mozilla Developer Network. Istnieją również płatne platformy edukacyjne, takie jak Udemy czy Coursera, które oferują kompleksowe kursy HTML. Dodatkowo, warto skorzystać z książek i podręczników, które są dostępne w księgarniach lub bibliotekach. Pamiętaj, że praktyka jest kluczowa w nauce HTML, więc eksperymentuj i twórz własne projekty.

ZOBACZ TEŻ:   Wymiary wizytówki. Jakie są najpopularniejsze rozmiary wizytówek.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *