1 stycznia 2022 roku w życiu weszły przepisy wprowadzające sporo zmian w życie Polaków. Zwane są one Polskim Ładem lub Nowym Polskim Ładem. W pierwotnym założeniu przepisy mają wprowadzać korzyści dla wielu osób, obniżać podatek lub całkowicie go znosić, dzięki czemu ogromna część z nas ma uzyskać dodatkowe pieniądze. Czym jednak tak naprawdę jest Polski Ład? Jakie są jego konkretne postanowienia i czy zawsze wiąże się z korzyściami dla wszystkich grup społecznych? Kto na nim straci? Przyjrzyjmy się tematowi z bliska. Ciekawi? Zaczynamy!

Dlaczego zdecydowano się na wprowadzenie Nowego Polskiego Ładu?

Program Polskiego Ładu powstał, by pomóc w wyjściu z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Zamrożenie gospodarki, przestoje w pracy znacznie pogorszyły obecną sytuację Polaków. Dodatkowo wciąż rosnącą w historycznym tempie inflacja spowodowała, że Polacy zaczynają przejadać swoje oszczędności, a powszechna drożyzna powoduje ogromnie negatywne nastroje społeczne. Nic więc dziwnego, że obecny rząd stara się znaleźć na kryzys gospodarczy rozwiązanie. Jednak eksperci przekonują, że uregulowania prawne pochodzące z Polskiego Ładu będą historycznym ciosem dla przedsiębiorców, którzy na całych uregulowaniach stracą najwięcej.

Kwota wolna od podatku i podwyższony próg podatkowy 

Obraz Paweł Szymczuk z Pixabay

Do jednych z najważniejszych postanowień zawartych w nowych regulacjach Polskiego Ładu, które weszły w życie z początkiem nowego roku należy zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Podniesiony rozstaje także próg podatkowy 32%. Do tej pory wynosił około 85 tysięcy złotych, obecnie jest to 120 tysięcy złotych.

Płaca minimalna  

Wedle nowych przepisów prawnych, które obowiązują od stycznia 2022 roku, od płacy minimalnej nie będzie pobierany podatek. Ma to na celu ułatwienie i pomoc dla osób najmniej zamożnych. Dopiero wynagrodzenie powyżej 3200zł będzie opodatkowane. W związku z tym, podatku od swojego wynagrodzenia od początku tego roku nie płaci około 1.5 miliona polskich pracowników, co pozwala na wygenerowanie dodatkowych pieniędzy w domowym budżecie.

Obraz Julio César Velásquez Mejía z Pixabay

Składka zdrowotna 

Do roku 2022 składka zdrowotna odliczana była od podatku dochodowego. Obecnie, Nowy Polski Ład zlikwidował taką możliwość, wprowadzając inne rozwiązanie systemowe, które dotknęło wszystkie osoby zobowiązane do płacenia składki zdrowotnej (przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców oraz emerytów).

Zacznijmy od przedsiębiorców. U firm rozliczających PIT według zasad ogólnych lub 19% stawki podatkowej, stawka będzie obliczana od dochodu. Zasadniczo nowe rozwiązania w tym przypadku podniosą koszty obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych. Dla firm rozliczających się na zasadach ogólnych, składka wynosi od stycznia tego roku 9% od dochodu i nie będzie odliczana od podatku. Przedsiębiorcy na podatku liniowym płacą składkę zdrowotną na poziomie 4.9% swojego dochodu. Rozliczając się na podstawie karty podatkowej, składka również wynosi 9% i liczona jest od minimalnego wynagrodzenia.

Polski Ład zmienia także zasady raportowania odprowadzanej składki dla przedsiębiorców, w związku z koniecznością rocznego wyliczenia finalnej składki.

Od tego roku istnieje obowiązek opłacania składek zdrowotnych od wynagrodzeń osób, które powołane zostały do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania. Mowa tu przede wszystkim o członkach zarządu. Przed wprowadzeniem uregulowań Polskiego Ładu wynagrodzenia takich osób nie podlegały obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej.

Zmienił się także termin wyliczania składki zdrowotnej. Dla przykładu, składka zdrowotna za marzec 2022 roku będzie płacona od uzyskanego dochodu w lutym 2022 roku, w terminie do 20 kwietnia 2022 roku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Nowy Ład wprowadził obniżenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla osób, które wykonują zawody medyczne do 14%. Obniżenie składki obejmuje także niektóre przychody związane z usługami świadczonymi w obszarze IT do 12% (poprzednia stawka wynosiła 15 %).

Nielegalne zatrudnienia pracowników oraz fałszowanie wysokości przychodów z pracy

Nowy Polski Ład wprowadził w życie także rozwiązania, w ramach których podjęto dalszą walkę z tzw. szarą strefą i nielegalnym zatrudnianiem pracowników. W ramach programu od stycznia tego roku, pracodawcom, którzy zdecydowali się na nielegalne zatrudnienia będzie przypisywany przychód w związku z owym zatrudnieniem bądź nie wykazaniem realnego przychodu ze stosunków pracy. Co więcej, na takiego pracodawcę nakładana jest pełna odpowiedzialność za podatek oraz składki ZUS. Warto również zaznaczyć, że pracownik jest wyłączony z tych zobowiązań, co niesie dla słabszej strony stosunku pracy większą szansę na wywalczenie legalnego zatrudnienia.

Emerytury wolne od podatku

Polski Ład nie zapomniał także zadbać o interesy polskich seniorów. W związku z powyższym, emerytury do 2500 zł zwolnione są z podatków. Co więcej, rząd przewidział także zwolnienie z uiszczenia podatków dla osób, którym przysługuje już prawo do pobierania emerytury, jednak zrezygnowali z niej pozostając aktywnymi zawodowo. Będę oni mogli skorzystać ze zwolnienia do rocznych przychodów w wysokości 85 528 zł. Bez znaczenia pozostaje, czy przychód uzyskiwany jest w związku z pracą na etacie, umowy zlecenia czy też prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Warto także wspomnieć, że pracujący seniorzy, którzy nie pobierają świadczenia emerytalnego, podatek od początku tego roku zapłacą dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków. Kwota ta wynika z 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku oraz 85 528 zł ulgi. Odliczenie można zastosować w dowolnym momencie w ciągu trwania roku. Dla przykładu, jeśli wiek emerytalny osiągniemy dopiero w maju 2022 roku, od tego miesiąca będziemy mogli zastosować odliczenie, bez konieczności czekania do rozpoczęcia następnego roku kalendarzowego.

Obraz Pexels z Pixabay

Korzyści dla rodziny

Polski Ład wprowadza także ogromne korzyści dla rodzin. Wspólnie rozliczający się małżonkowie mogą skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku, łącznie wynoszącej aż 60 tysięcy złotych. Wciąż rodzicom, podobnie jak w poprzednich latach przysługuje ulga na dzieci. Przykład? Rodzina w modelu 2+2, zarabiająca miesięcznie wspólnie 6500 zł brutto, na nowych uregulowaniach zyska mniej więcej 4000zł netto. Takie rodziny nie dość, że w ogóle nie zapłacą podatku, to dodatkowo uzyskają od rządu zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci wynoszący około 2000zł.

W jeszcze lepszej sytuacji będzie rodzina wychowującą co najmniej czwórkę dzieci. 85 528 zł przychodu bez PIT dla każdego z rodziców oraz kwota wolna od podatku na skali 17% i 32% PIT-u.

O co tak naprawdę chodzi w Polskim Ładzie?

Według ekspertów, Polski Ład wprowadził jeszcze większe zamieszanie w dotychczasowym polskim systemie podatkowym. Program jest skierowany tak naprawdę na trzy główne płaszczyzny: wsparcie rodziny,  pomoc i rekompensatę najuboższym oraz zachęcie Polaków na powrót do kraju. Pracownicy, którzy przez co najmniej 3 lata pracowali i mieszkali za granicą, wracając do Polski przez 4 lata mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dla przychodów do kwoty 85 528zł. Dla przedsiębiorców, Polski Ład ma jednak więcej wad niż zalet. Z programu na korzyści mogą liczyć jedynie tak naprawdę przedsiębiorstwa innowacyjne, nastawione na inwestycje i ekspansję biznesu. Wprowadzona ulga B+R ma za zadanie wspierać pracę koncepcyjne nad nowymi produktami. Ulga dotycząca prototypu, wspomaga przeniesienie pomysłu na język produkcji oraz praktyki. W Polskim Ładzie odnaleźć można jeszcze ulgę na robotyzację czy zatrudnienie innowacyjnych pracowników.

Według rządu, pandemia oraz szalejąca na świecie inflacja uderza w najuboższą warstwę społeczną, której należy pomóc. Polacy to społeczeństwo starzejące się, w związku z czym od wielu lat działające programy 300+, 500+, zachęcają Polaków do prokreacji. Podobnie ulgi podatkowe obowiązujące od tego roku, mają za zadanie wspomóż decyzję o posiadaniu dzieci. Polski Ład jest więc programem ukierunkowanym na pewne grupy społeczne. Jedni na nim zyskują, inni tracą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię